dnes je 25.7.2024

Input:

31/2004 F.z., Pokyn č. D-265: o prominutí daně z přidané hodnoty a jejího příslušenství

31/2004 F.z., Pokyn č. D-265: o prominutí daně z přidané hodnoty a jejího příslušenství
Pokyn D - 265
o prominutí daně z přidané hodnoty a jejího příslušenství
 
 
Č. j.: 05/75 367/2004 ze dne 28. května 2004
ROZHODNUTÍ
Ministerstvo financí podle ustanovení § 55a odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,
promíjí
1.  Daň z přidané hodnoty, kterou je plátce povinen přiznat za měsíc květen 2004 při dodání výrobků ve vratných zálohovaných obalech, a to ve výši daně ze zvláštní peněžní částky stanovené podle § 36 odst. 10 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže byly tyto vratné zálohované obaly pořízeny dodavatelem výrobku v období před 1. květnem 2004 a nemohl být při jejich pořízení uplatněn nárok na odpočet daně podle § 19 odst. 4 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
Nahrávám...
Nahrávám...