dnes je 25.7.2024

Input:

7/2007 F.z., Pokyn č. D-304: k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, včetně Protokolu k ní (Sbírka mezinárodních smluv č. 74/2006)

7/2007 F.z., Pokyn č. D-304: k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, včetně Protokolu k ní (Sbírka mezinárodních smluv č. 74/2006)
Pokyn č. D - 304
k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, včetně Protokolu k ní (Sbírka mezinárodních smluv č. 74/2006)
 
Referent: Marie Kamanová, tel.: 257 043 398
Čj.: 15/117 950/2006-153
Ministerstvo financí České republiky vydává k uplatnění mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Ázerbájdžánem tento Pokyn.
Článek 1
Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, včetně Protokolu k ní, byla podepsána v Praze dne 24. listopadu 2005. Uvedená smlouva vstoupila v platnost dne 16. června 2006.
Podle článku 28 se její ustanovení uplatňují takto:
a)  pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2007 nebo později;
b)  pokud jde o ostatní daně z příjmů a daně z majetku, na příjmy nebo majetek za každý daňový rok začínající 1. ledna 2007 nebo později.
Článek 2
Osoby, které jsou rezidenty jednoho smluvního státu mají dle některých ustanovení smlouvy nárok na snížení daně, popř. na úplné osvobození od daně ve druhém smluvním státě (např. články 10, 11 a 12).
Ázerbájdžán má zaveden tzv. refundační systém. Znamená to, že srážková daň je srážena plátcem ve výši stanovené podle vnitrostátních právních předpisů Ázerbájdžánu. O refundaci částky daně, jež přesahuje částku, která může být vybrána v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy musí skutečný vlastník příjmu (český daňový rezident) požádat u daňového úřadu, kde je osoba vyplácející příjem registrována.
Refundace daně se uskutečňuje podle čl. 87 ázerbájdžánského daňového zákona („Tax Code”) a v souladu s „Regulations on refund of over paid taxes, interest and financial sanctions”, které byly schváleny kabinetem ministrů Ázerbájdžánu v únoru 2001.
Nahrávám...
Nahrávám...