dnes je 25.7.2024

Input:

92/2015 Sb., Nařízení vlády o pravidlech pro organizaci služebního úřadu, ve znění účinném k 1.7.2024

č. 92/2015 Sb., Nařízení vlády o pravidlech pro organizaci služebního úřadu, ve znění účinném k 1.7.2024
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. dubna 2015
o pravidlech pro organizaci služebního úřadu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
463/2023 Sb.
(k 1.7.2024)
mění; nové přechodné ustanovení
Vláda nařizuje podle § 205 písm. a) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:
§ 1
Základní ustanovení
(1)  Organizační strukturu služebního úřadu tvoří organizační útvary a služební místa, pracovní místa, popřípadě místa, na kterých je vykonávána práce v rámci jiných právních vztahů, (dále jen „systemizované místo”) zařazená v organizačním útvaru nebo mimo organizační útvar.
(2)  Organizačním útvarem je oddělení, odbor a sekce. V Ministerstvu zahraničních věcí je organizačním útvarem také zastupitelský úřad.
(3)  Systemizovaným místem zařazeným mimo organizační útvar je zejména místo člena vlády, náměstka člena vlády, vedoucího služebního úřadu a zástupce vedoucího služebního úřadu, zřizuje-li toto systemizované místo jiný právní předpis.
§ 2
Systemizovaná místa
(1)  Systemizovaná místa zařazená v organizačním útvaru zpravidla obsahují související správní činnosti nebo práce.
(2)  Systemizované místo, které je
a)  služebním místem, obsahuje správní činnosti, jejichž výkon se na něm požaduje, a klasifikuje se platovou třídou, do které je v katalogu správních činností zařazena nejnáročnější správní činnost,
b)  pracovním místem, obsahuje práce, jejichž výkon se na něm požaduje, a klasifikuje se platovou třídou, do které je v katalogu prací ve veřejných službách a správě zařazena nejnáročnější práce,
c)  služebním místem představeného, se zřizuje v čele organizačního útvaru, ve kterém se vykonává státní služba, nebo v čele služebního úřadu, a klasifikuje se platovou třídou, do které je v katalogu správních činností zařazena nejnáročnější správní činnost vykonávaná v organizačním útvaru nebo ve služebním úřadu, v jehož čele představený stojí,
d)  pracovním místem vedoucího zaměstnance, se zřizuje v čele organizačního útvaru, ve kterém se nevykonává státní služba, nebo v čele služebního úřadu, a klasifikuje se platovou třídou, do které je v katalogu prací ve veřejných službách a správě zařazena nejnáročnější práce vykonávaná v organizačním útvaru nebo ve služebním úřadu, v jehož čele vedoucí zaměstnanec stojí.
Organizační útvary
§ 3
(1)  Oddělení lze zřídit, bude-li tvořeno alespoň 6 systemizovanými místy.
(2)  Nebude-li ve služebním úřadu průměrný počet systemizovaných míst tvořících oddělení po zaokrouhlení na celé číslo nižší než 6, oddělení lze zřídit, bude-li tvořeno alespoň 4 systemizovanými místy. Do výpočtu průměrného počtu systemizovaných míst tvořících oddělení se nezahrnují systemizovaná místa zařazená v oddělení podle § 6 odst. 2 a § 7 odst. 2 a v organizačním útvaru podle § 8, je-li oddělením.
Nahrávám...
Nahrávám...