dnes je 23.5.2024

Input:

Co už umí a jak napomáhat dalšímu vývoji - 13. až 15. měsíc

6.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.8 Co už umí a jak napomáhat dalšímu vývoji - 13. až 15. měsíc

PhDr. Jaroslava Dittrichová, CSc., PhDr. Daniela Sobotková, CSc.

VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM – CHŮZE PO DVOU

Zatímco v uplynulém věkovém období 11-12 měsíců se naši malí začali vzpřimovat a trénovat chůzi, nyní chůze po dvou již zpravidla převládá nad lezením a dítě se stává chodcem. Jen chce-li se někam rychle dostat, spustí se často ještě na všechny čtyři. Rozvoj pohybů v tomto věku umožňuje dítěti objevovat stále větší prostor, a to nejen do dálky, ale i do výšky: děti láká vyšplhat se na nábytek nebo vypravit se po schodech.Pro rodiče bývá sice náročné dítko uhlídat, ale bránit mu zcela v těchto aktivitách nelze. Jsou totiž důležité nejen pro získávání nových motorických dovedností, ale i pro duševní vývoj, kdy se dítě na svých výpravách obohacuje o nové zkušenosti z prostředí a zároveň se postupně uvolňuje z těsné blízkosti a závislosti na svém pečovateli.

DOVEDNOSTI RUČEK

Do věkového období 13-15 měsíců vstupuje dítě s rozvinutými schopnostmi uchopování: umí uchopovat konečky prstů, což mu umožňuje vzít i velmi malé předměty nebo několik předmětů najednou do jedné ručky. Umí je však také z ručičky šikovně vypouštět, někam věci vkládat nebo je někomu podávat. Tyto dovednosti děti s radostí procvičují a strkají věci do různých otvorů, což bývá zdrojem dalších nebezpečí. Cvičí si však tím nejenom pohybové dovednosti ručiček, ale i souhru ruček se zrakovým a prostorovým vnímáním, což je důležité pro rozvoj rozumových schopností. Obrázky 1-3, které zachycují hru s malinkou kostičkou a plastovou nádobkou, jsou toho názorným příkladem.

Obr. 1 – Vypouštění malinké kostičky do průhlené nádobky

Obr. 2 - Po vhození následuje vysypání

Obr. 3 - Kostička je úspěšně vysypána

Můžeme také půjčit své ratolesti do ručky tužku, aby se pokusila o své první čárání, nebo ji vybídnout ke stavbě věže z kostek, jak nám to úspěšně předvádí holčička na obrázku 4. Podařilo se jí postavit věž ze tří kostiček, což je velmi náročný výkon, který vyžaduje nejen jemné pohybové přizpůsobení prstíků a ručky předmětu, souhru mezi pohyby a zrakovými vjemy, ale také dobré soustředění.

Obr. 4 - Pokus o věž ze 3 kostek

ROZVOJ ROZUMOVÝCH SCHOPNOSTÍ A HRA

Výše uvedených dovedností dětí bychom měli využít a hrát si s nimi tak, aby je mohly uplatnit, dále je rozvíjet a měly z takových her radost, jak dokumentují následující obrázky 5-8.

Obr. 5 - Začíná vkládat kolečko do správného výřezu

Z pátého obrázku je vidět, že holčička správně pochopila vztah mezi kolečkem, které drží v ručičce, a kulatým výřezem v desce. Obrázek 6 ukazuje, že se jí podařilo zasunout kolečko do správného otvoru. Když pozorně zkontrolovala výsledek své činnosti (obr. 7), projevila nad svým úspěchem velké nadšení (obr. 8).

Obr. 6 - Kolečko vypouští z ručky

Obr. 7 - Pozorně kontroluje, zda se dílo podařilo

Obr. 8 - Následuje velká radost z úspěchu

Je zřejmé, že takovéto hry rozvíjejí rozumové schopnosti dítěte – jeho pozornost, paměť a myšlení.

Také na dalších dvou obrázcích vidíme, s jakou pozorností řeší jiná holčička úkol, jakým je zavření krabičky. Nejprve uchopila do každé ručky jednu část krabičky a pozorně si je prohlíží (obr. 9), aby po chvilce obě části krabičky úspěšně spojila a zavřela ji (obr. 10).

Obr. 9 – Jak zavřít krabičku?

Obr. 10 – Úkol je splněn, krabička je zavřená

VÝVOJ ŘEČI

Ve věku 13-15 měsíců můžeme ve vývoji řeči pozorovat u mnoha dětí zvláštní jev: dítě si povídá pro sebe (tzv. dětský žargon). Jsou to někdy dlouhé monology, které se podobají mluvení, ale jen pokud jde o zvukovou stránku. Tomu, co si dítě povídá, nerozumí ani rodiče ani dítě samo. Hlavní význam takového povídání je v tom, že si při něm dítě cvičí vyslovování různých zvuků řeči.

Pokud jde o vlastní řeč, jsou v tomto věku mezi dětmi výrazné individuální rozdíly Některé děti říkají jedno nebo dvě slova, nebo dokonce žádné, a u jiných lze počet slov počítat na desítky. Neví se přesně, čím jsou tak velké individuální rozdíly u dětí způsobeny. Nemusí souviset ani s mentální úrovní dítěte ani s pozdější úspěšností ve

Nahrávám...
Nahrávám...