dnes je 15.4.2024

Input:

Co už umí a jak napomáhat dalšímu vývoji - 7. až 8. měsíc

6.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.5 Co už umí a jak napomáhat dalšímu vývoji – 7. až 8. měsíc

PhDr. Daniela Sobotková, CSc., PhDr. Jaroslava Dittrichová, CSc.

Prvních 6 měsíců života vašeho děťátka uteklo rychle „jako voda“, a tak se nyní společně pustíme po stopách vývojových zákonitostí druhé poloviny prvního roku. A protože psychický vývoj je v raném věku velice ovlivněn motorickými dovednostmi dítěte, stručně si je úvodem připomeneme.

MALÝ CVIČENEC

V 7. a 8. měsíci bývají již děti motoricky velice zdatné, takže v leže na zádech jsou schopny si dokonce cucat i prsty na nožkách. Dokážou se zpravidla přetáčet nejen na bříško, ale i zpět na záda. Stále platí, že poloha na bříšku je pro zdravý vývoj důležitá. Proto bychom neměli zapomínat hrát si s dětmi v této poloze, aby zvládaly nejen vzpírat se na pevných natažených ručkách, ale i podsunout kolínka a začít se na všech čtyřech pohupovat, což bývá předzvěstí lezení. Při radostném pohupování na kolínkách se nakonec jakýmsi skokem mohou již dostat přece jen dopředu. Některé se spíše začínají plazit po bříšku, jiným jde lépe couvání a lezou dozadu jako rak. Ke skutečnému koordinovanému lezení po čtyřech dochází zpravidla později.

Tendence k postupnému vzpřimování je u dětí v tomto věku již značná. Držíme-li malého cvičence v podpaží, cítíme, že se začíná vzpírat na nožkách. Děti obvykle milují hopsání na našem klíně, ale pozor, abychom takové dovádění na nožkách nepřeháněli!

Rovněž stále platí, že bychom neměli nechat děti dlouho sedět, pokud se samy nedokážou posadit, což zpravidla bez pomoci v tomto věku ještě spousta dětí nezvládne. Neznamená to však, že si s nimi nemůžeme v sedu chvíli pohrát, zejména když nám sedí na klíně, kdy se musí snažit vyrovnávat mírné nerovnosti a naše drobné pohyby.

ZDOKONALOVÁNÍ SOUHRY OKO-RUKA POKRAČUJE

Ve věku 7 a 8 měsíců se dítě dále zdokonaluje v koordinačních pohybech obou ruček spolu pod svou zrakovou kontrolou. Děti již obvykle umí uchopit do každé ručky jednu věc a chvíli je držet současně, pokud neskončí některá z nich v ústech, jako se o to snaží dítko na obrázku 1. Někdy se děti pokoušejí s plnýma ručkama uchopit ještě třetí věc, některé opět i pomocí úst.

Obr. 1 - Každá ručka již drží současně po jedné kostce

Ke zdokonalování úchopu je dobré nabízet dítěti stále drobnější předměty, např. tabletku celaskonu, kterou děti s chutí vyplivnou, když by se v nestřeženém okamžiku dostala do úst, a když ji spolknou, nic se nestane. Paleček by měl být na začátku úchopu již většinou v opozici k ostatním prstíkům, jak je vidět na obrázku 2. Vlastní úchop, i když se často již podaří, bývá ještě nemotorný – tzv. hrabavý (viz obr. 3), a kulička nakonec skončí v dlani.

Obr. 2 - Paleček je na začátku úchopu v opozici k ostatním prstíkům

Obr. 3 - Převažuje však ještě hrabavý úchop všemi prsty

DALŠÍ POZNÁVÁNÍ SOUVISLOSTÍ

Děti si rády procvičují své prstíky např. při hře s různými mašličkami a šňůrkami, o čemž jsme se již zmínily u předcházejícího věkového období. Díky takovým hrám a lepší prostorové orientaci dochází k dalšímu poznávání různých vztahů a k novému objevování následků vlastních činností. Proto je nyní vhodné k lákavým hračkám navázat mašličku a položit je mimo dosah dítěte. Záhy se malý průzkumník naučí využít mašličku pro přitažení žádané hračky (viz obr. 4).

Obr. 4 - Záměrné přitažení kroužku za mašličku

HRY „NA SCHOVÁVANOU“

Přikryjeme-li nějaký předmět před zraky půlročního dítěte, domnívá se, že se hračka ztratila, a nesnaží se ji proto vůbec hledat. Díky vývoji myšlenkových procesů okolo 7. a 8. měsíce a na základě stále nových zkušeností dospívá nyní malý človíček ke zjištění, že i když je hračka přikrytá, a tudíž „neviditelná“, přece jenom se neztratila a zůstala na svém místě. Je to důležitý posun v rozumovém vývoji a je dobré ho využít v různých formách hry. Schovávání osoby při hře „kuk“ jsme již popsaly u věku 6. měsíce. Když je zvládnutá hra se schováváním osob, můžeme přikrýt

Nahrávám...
Nahrávám...