dnes je 25.7.2024

Input:

Co už umí a jak napomáhat dalšímu vývoji - 9. až 10. měsíc

6.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.6 Co už umí a jak napomáhat dalšímu vývoji - 9. až 10. měsíc

PhDr. Jaroslava Dittrichová, CSc., PhDr. Daniela Sobotková, CSc.

VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM

Devátý a desátý měsíc je věk, kdy se dítěti ohromně rozšiřuje možnost poznávat nové, protože se může pomocí lezení dostat do vzdálenějších míst a vidět tam věci, které byly pro ně dříve v nedohlednu. Takové výpravy za poznáním dítě obohacují a jsou pro ně velmi přitažlivé, a proto bychom měli našim malým poskytnout možnost lézt po celém bytě. Musíme však odstranit vše nebezpečné, aby nedošlo ke zbytečným úrazům, např. aby dítko nestrhlo ubrus, visící ze stolu, a nepřevrátilo tak na sebe různé předměty aj. Nenechávejte také nikde volně ležet své věci, aby se vám nestalo, že si je váš potomek někde najde a poté si „pochutná“ třeba na vaší kreditní kartě.

ÚLOHA OTCE V POHYBOVÝCH HRÁCH

Tím, jak se dítě samo začíná pohybovat v prostoru a dokonaleji zvládá i složitější pohyby, má z pohybových aktivit stále větší radost. Měli bychom toho využít a zařazovat do společně tráveného času různé pohybové hry, což bývá často záležitost tatínků.

Zjistilo se, že otcové více než matky podněcují pohybovou aktivitu dítěte, stimulují je k výpravám do vzdálenějších míst a různě s ním pohybově dovádějí,jako např. vyzdvihují nebo i nebojácně nadhazují dítě do výšky. Ukazuje se, že to má příznivý vliv nejen na pohybový vývoj dítěte, ale i na jeho vývoj psychický. Dítě se při tom učí zvládat náročnější situace – neohroženě dolézt tam, kde to nezná, a poznat, že ne všechno neznámé je nebezpečné nebo že ztráta opory při vyhazování do výšky nemusí být nepříjemná, ale naopak, že přináší zcela nové radostné zážitky. Maminky by proto neměly mít strach, když tatínek s potomkem takhle dovádí. Samozřejmě že otec má dovádět s dítětem jen tehdy, když to maličké těší, při strachu dítěte bychom měli raději takové aktivity ukončit.

HRA S HRAČKAMI

Také zájem o hru s hračkami se prohlubuje, dítě s nimi již provádí nejrůznější činnosti – bouchá jimi o něco, tluče hračkami o sebe, hází je na zem. Začíná si rovněž na věcech více všímat detailů, např. šťourá prstíkem do dírek apod. Děti proto nyní lákají hračky, které jsou členitější, s nimiž mohou dobře manipulovat a prozkoumávat je.

JAKÉ HRAČKY ?

Nejuniverzálnější a nejužitečnější hračkou, která našim malým při hře ještě dlouho vydrží, jsou kostky. Ty dítěti usnadňují mít při uchopování paleček v opozici proti druhým prstům, umožňují jemnější překládání z ruky do ruky, dítě s nimi může ťukat o sebe. Naučí se nejen je rozhazovat kolem sebe a házet s gustem na zem, ale postupně je i úmyslně vkládat třeba do kyblíčku.

Nezapomínejme, že dítěti se mohou stát hračkou nejrůznější předměty, ať je to hrníček, lžička nebo nádobí, které vytahuje mamince z rozevřené skříně. Je dobré poskytovat dítěti také drobné předměty, jak jsme již ukázaly v dřívějších věkových obdobích. Musíme to ale dělat jen tehdy, když si s ním hrajeme a dáváme pozor, aby drobnosti nedávalo do úst a nespolklo je. Pokud si dítě hraje samo, má mít k dispozici jen tak velké hračky, které se nevejdou do pusinky. Pro cvičení jemné manipulace ručky a prstíků může sloužit i obrázková knížka. Již samotný tvar knížky přitahuje pozornost dítěte a podněcuje je k uchopování jednotlivých stránek a k jejich obracení.

DOMÁCÍ HŘÍČKY

Profesor Matějček charakterizuje období devátého a desátého měsíce jako

Nahrávám...
Nahrávám...