dnes je 29.2.2024

Input:

Hlídání dětí - možnosti a ceny

6.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1.3 Hlídání dětí – možnosti a ceny

Dana D. Daňková

Rodiče malých dětí mají dnes sice mnohem lepší podmínky k celodenní péči o své ratolesti, než tomu bylo ještě před několika málo lety, nicméně mnozí z nich se po narození dítěte chtějí dříve či později vrátit do práce a hlídání a péči pak musí zajistit jinak. Možností je více, pokusíme se tedy o jejich přehled.

KOLEKTIVNÍ PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ

Jestliže chcete nebo musíte nastoupit do práce v době, kdy je dítě ještě velmi malé, je asi nejméně bolestnou volbou svěřit dítě do péče babičky, pokud takovou máte a ona chce a může se starat o dítě. Jestliže to není možné, jsou další variantou jesle či školky, případně najdete „paní na hlídání“, tedy chůvu. Jesle neboli tzv. zvláštní dětská zařízení léčebně preventivní péče, jsou určená pro děti do tří let věku. Bývala symbolem nucené emancipace žen komunistické éry, kdy nebylo běžné starat se doma o děti, ty proto putovaly do jeslí. Po roce 1989 byly jesle plošně rušeny, přirozená emancipace žen si však tato zařízení znovu vyžádala. A i když nenahradí péči matky či otce, jsou více než přijatelnou alternativou v případě, že rodiče nechtějí nebo nemohou svěřit dítě najaté chůvě. Jde ale samozřejmě o kolektivní zařízení, dítěti proto jesle nemohou poskytnout výhradní péči. Další srovnatelnou službu poskytují soukromá zařízení spadající pod vázanou živnost „Péče o dítě do tří let v denním režimu“. Jsou povinna řídit se nařízením zákona, pokud jde o činnost, práci s dětmi, hygienu i bezpečnost. Poplatky jsou stanovovány výhradně na komerčním principu poskytovatelem této péče.

Kolektivním zařízením pro větší děti je mateřská škola. Mateřské školy zřizují nejčastěji obce, a dále soukromé osoby nebo církve, v poslední době se i u nás objevují také školky firemní. Bez ohledu na zřizovatele musí kolektivní předškolní zařízení splňovat určitá kritéria, pokud jde o povinný obsah předškolního vzdělávání, hygieny i bezpečnosti. Již podle vlastního uvážení nabízejí v závislosti na místě a počtu dětí i nadstandardní aktivity – například výuku hry na flétnu, první kontakty s některým z cizích jazyků, ale existují i školky s výukou v cizím jazyce, nejčastěji v angličtině, které jsou určené nejen pro děti jiných národností, ale i děti české, znalost jazyka nebývá nutná. Dalšími nadstavbovými aktivitami mohou být různé kroužky výtvarné, pěvecké či dramatické, ale i jóga, gymnastika, aerobic, plavání, případně programy pro rozvíjení řeči či pohybových aktivit a podobně. Některé školky nabízí letní pobyty – tzv. „školky v přírodě“ nebo u moře a zimní pobyty na horách s lyžařským výcvikem.

MATEŘSKÉ ŠKOLY S ALTERNATIVOU

Jestliže vás zajímá školka zaměřená na různé způsoby přístupu k dětem a speciální náplň výuky, lze vybírat ze školek s různými alternativními programy – například Začít spolu – tato zařízení kladou důraz na rozvíjení komunikace, spolupráce a řešení problémů. Další se zapojily do projektu Škola podporující zdraví, kde je hlavní náplní zdravý životní styl – správná výživa, pravidelný pohyb, ale patří sem i vzájemné vztahy a řešení různých situací, s nimiž se děti mohou setkat. Samostatnou kapitolou jsou pak zařízení pracující na principech waldorfské pedagogiky, Mateřské školy Marie Montessori či Daltonské mateřské školy. Ne všude je stejný výběr, více možností mají samozřejmě rodiče ve velkých městech, kde je předškolních zařízení větší počet. Školky obvykle přijímají děti od tří let věku, ovšem jestliže v místě nejsou jesle a školka má volnou kapacitu, může přijmout i dítě dvouleté. Při výběru předškolního zařízení by neměla být hlavním ukazatelem jen výše tzv.“školného“ (paušální poplatek za měsíc a za každý den pobytu dítěte v zařízení) a stravného, které stanovuje zřizovatel zařízení, důležitý je již zmíněný výukový i volnočasový program, který nabízí, a také možnost a ochota věnovat zvýšenou péči dětem s alergiemi, dietami, cukrovkou a podobně. V tomto případě je ale více než na místě nabídnout personálu spolupráci, pokud jde o pravidla, režim či přípravu dítěte na jiné podmínky a podobně.

Dalším ukazatelem výběru může být i frekvence pobytu dítěte v zařízení – tedy nejen každý den, ale třeba jen jednou či dvakrát týdně, pokud je pro vás tato možnost důležitá. Definitivně byste se ale měli rozhodnout až po osobní návštěvě školky s dítětem. Předškolní zařízení většinou nabízí možnost pobytu rodiče s dítětem v zařízení s tím, že se dítě zúčastní třeba i několikrát denního programu, rodič může zhodnotit přístup personálu k dětem, spokojenost vlastního potomka i časovou náplň ve školce. Za uvážení stojí, zda je pro dítě vhodnější třída věkově smíšená nebo třída, kde jsou děti zhruba stejného věku. Věkově smíšený kolektiv bývá většinou ve školkách v menších obcích, podle věku děti dělí spíše školky městské, které mají větší počet dětí. Ve smíšeném kolektivu bývají starší děti pro ty malé vzorem, starší děti se naopak učí toleranci a ohleduplnosti k mladším. Výhodou bývá také fakt, že ve školce mohou být v jedné třídě různě staří sourozenci, kteří pak lépe snáší odloučení od rodiny.

CO VŠE ZVÁŽIT PŘI VÝBĚRU MATEŘSKÉ ŠKOLY:

  • Co školka nabízí ve výukovém programu

  • Zda je školka schopna zajistit zvláštní péči, pokud ji dítě vyžaduje

  • Je pro dítě vhodný věkově smíšený kolektiv

  • Preferujete speciální zaměření školky, a pokud ano, jaké (jazyky, sport, Montessori, Waldorfská…)

  • Výše školného

  • Prostředí ve školce, přístup personálu k dětem

CHŮVA NEBOLI „PANÍ K DĚTEM“

Další možností, jak zajistit

Nahrávám...
Nahrávám...