dnes je 25.7.2024

Input:

Intuitivní rodičovství, rozvoj citového a sociálního chování

6.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1 Intuitivní rodičovství, rozvoj citového a sociálního chování

PhDr. Daniela Sobotková, CSc., PhDr. Jaroslava Dittrichová, CSc.

Pomocí velice podrobných rozborů obrazových a zvukových záznamů, které zachycují rodiče s nejmenšími dětmi, se ukázalo, že jak zdravé dítě od svého narození, tak i dospělý je vybaven určitým repertoárem chování, které umožňuje jejich vzájemný sociální kontakt od samého začátku.

Již novorozenec je schopen reagovat na zrakové a sluchové podněty ze svého okolí. Tím více to platí u dvouměsíčních dětí. Přitom je důležité, že nejmenší děti citlivěji reagují na lidské podněty, tedy na obličej dospělého, na jeho hlas a doteky. Vědci dospěli k poznání, že miminko není jen pasivní bytostí, která podněty pouze přijímá, ale že je aktivní a dovede na různé podněty reagovat a svým chováním vyprovokovat určité reakce dospělého. Např. pokud děťátko otevře oči, dospělý se snaží zachytit jeho pohled a upoutat jeho pozornost. Při svém snažení sklání k dítěti hlavu do vzdálenosti 25 – 30 cm od jeho očí, což je vzdálenost, ve které miminko nejlépe zachytí objekt očima (viz. obr. 1). Zároveň zpravidla dospělý pokyvuje hlavou, jako by děťátko zdravil, a své mimické projevy při tom často zvýrazňuje, např. širokým úsměvem, zdviháním obočí a „vykulováním“ očí. Takové chování obvykle ještě doprovází melodickým promlouváním k děťátku ve vyšších tóninách, než jak je běžné při hovoru s jinými.

Obr. 1 - Zrakový kontakt

PROČ DOSPĚLÍ TAKTO K NEJMENŠÍM DĚTEM PŘISTUPUJÍ ?

Je to proto, že takovým chováním nejlépe vzbudí pozornost děťátka. Zajímavé je, že dospělí si toto chování ani neuvědomují. Významní badatelé – manželé Papouškovi z Mnichova – zjistili pomocí mnoha experimentů, že je pro dospělé velmi obtížné ovládnout takové chování vůlí. Znamená to, že dospělí reagují na projevy děťátka bezděčně, aniž by se rozhodovali, jak se mají právě v daném okamžiku zachovat. Navíc je toto chování stejné u různých národů a různých kultur. Můžeme tedy soudit, že pro vzájemný časný kontakt jsou vybaveni rodiče a jejich potomci od

Nahrávám...
Nahrávám...