dnes je 1.3.2024

Input:

Jak lze ovlivňovat temperament

6.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.14.3 Jak lze ovlivňovat temperament

Ing. Vít Syrový

Většina lidí si jistě všimla, že každý člověk, a tudíž i dítě, vnímá a reaguje jinak na okolní vlivy. Podívejme se, co způsobují tyto odlišnosti. Pro někoho může být překvapivé, že by to mohlo vycházet z rozdílného temperamentu, neboť ten si mnozí spojují především s nepřiměřenými projevy (např. s cholerickým výbuchem), případně až se zjevnými psychickými poruchami (např. melancholickou depresí). Měli bychom si však uvědomit, že určitý temperament má každý a právě z něj vyplývají rozdíly v prožívaní skutečnosti i odlišné reakce na vnější události.

Leckdy jsou temperamenty spojovány s působením tzv. žláz s vnitřní sekrecí, jež produkují hormony, neboť jimi lze téměř okamžitě změnit složení krve a tím působit na rychlost a průběh tělesných dějů. Obecně nejznámější je vliv adrenalinu, a to hlavně z hlediska jeho funkcí při stresu a zátěži. Tento hormon působí na různé pochody, které následně podporují projev cholerického temperamentu, jinými slovy člověka naladí na aktivní nastavení k boji či útěku.

Činnost žláz vnitřní sekrece se v průběhu života mění dle přírodních zákonitostí, jež určují tělesný růst a stárnutí organismu. Tyto přirozené změny slouží především k tomu, abychom mohli v různých obdobích života co nejlépe plnit své úlohy. Tomu napomáhá i odlišná produkce hormonů, která vyvolává změnu temperamentu při přechodu z dětství do mládí, vstupu do dospělosti a následného nástupu stáří. Kromě hormonů však přitom spolupůsobí ještě mnohem více faktorů.

PROMĚNY TEMPERAMENTŮ BĚHEM ŽIVOTA

Ke čtyřem základním temperamentům jsou připisována následující věková období, v nichž se mají jejich účinky nejvíce projevovat: Během dětství má převažovat sangvinický temperament, který umožňuje prožívat nezkalenou radost z okamžiku. V nastávajícím mládí je třeba nechat rozvinout temperament melancholický, jenž má v dospívajícím probudit touhu po čistotě a ušlechtilosti. V dospělosti je nutné oživit cholerický temperament aktivního činu a v posledním období života, kterým je stáří, má následovat klidný flegmatický temperament. To by měl být v našem zeměpisném pásmu normální stav, jenž by se neměl potlačovat, ale naopak podporovat! Proměny temperamentů se projevují i v odlišných životních potřebách, např. různými chutěmi a nároky na stravování. Nebereme-li ohled na rozdílné potřeby a žádosti těla, odpovídající danému období života, potlačujeme tím i možnost přirozených projevů temperamentů, čímž narušujeme řádný vývoj. Z toho vyplývá nejen danému věku neodpovídající chování, ale v mnoha případech i následné onemocnění či psychické poruchy.

CO PŮSOBÍ NA PROJEV TEMPERAMENTU

Temperament je ovlivňován zeměpisným pásmem a vším, co se k němu přidružuje, jako jsou podnebí, způsob výživy, záření hvězd a další s tím související vlivy. Mnohé specifické projevy temperamentů jsou z určité části vrozené, což potvrzuje i astrologie. Z dobře vypracovaného horoskopu lze z poloh planet ve znameních usoudit, jak významně při zrození působily jednotlivé živly na energetický systém daného jedince. Význam těchto výpočtů může být velmi obohacující zejména u dětí, neboť rodiče mohou vědomě směřovat výchovu právě potřebným směrem a cíleně rozvíjet jejich vlohy.

Na projevy temperamentu budou působit nejen již dříve rozebírané

Nahrávám...
Nahrávám...