dnes je 26.5.2024

Input:

Jak moc musí kojenec spát?

6.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3.1 Jak moc musí kojenec spát?

PhDr. Jaroslava Dittrichová, CSc., PhDr. Daniela Sobotková, CSc.

Jak moc by mělo spát – to je otázka, kterou si rodiče dítěte často kladou. V 1. – 2. měsíci stráví kojenec spánkem kolem 70 % času. Zároveň však literární údaje o spánku kojence ukazují, že v délce spánku jsou velké individuální rozdíly. Výše uvedený údaj je průměr, od kterého se jednotlivé děti výrazně odchylují. Soudí se, že individuálně různá potřeba spánku je z velké části daná dědičně – dítě tedy přichází na svět jako velký nebo malý spáč. Proto rodiče v žádné knize nemohou najít konkrétní odpověď na otázku, jak moc by jejich děťátko mělo spát. Sami musí vypozorovat, jaká délka spánku je pro něho nejvíce vyhovující.

CO BYSTE K TOMU MĚLI VĚDĚT ?

Rodiče by měli znát, jakou povahu má spánek nejmenšího dítěte. Dále by si měli všímat individuálních zvláštností spánku svého dítěte a podmínek, za kterých dítě dobře spí, a ty se snažit navozovat.

POVAHA SPÁNKU NEJMENŠÍHO DÍTĚTE

  1. Spánek 1 – 2měsíčního dítěte se vyskytuje stejně ve dne jako v noci. Střídání spánku a bdění je určováno 2 – 4 hodinovým vnitřním cyklem, který do značné míry souvisí s přijímáním potravy. Teprve postupně se spánek v noci prodlužuje a okolo 3. měsíce je již patrný 24hodinový cyklus, tj. cyklus dne a noci.

  2. Spánek není jednotný stav. Už u nejmenšího dítěte můžeme rozlišit dva spánkové stavy: spánek klidný a spánek paradoxní. Za klidného spánku dítě leží téměř bez hnutí (pokud se vyskytne pohyb, pak trvá zcela krátce a připomíná úlekovou reakci), má zavřené oči a pravidelně dýchá. O pravidelnosti dechu se můžeme přesvědčit podle pravidelných, sice méně znatelných, ale přesto dobře pozorovatelných pohybů hrudníčku. Tento stav spánku trvá u 1 – 2měsíčního dítěte kolem 10 – 20 minut. Po této době se začne dítě pohybovat, dech se stává méně pravidelný a dítě přechází do jiného spánkového stavu – paradoxního spánku. Nejcharakterističtějším znakem paradoxního spánku jsou rychlé oční pohyby, které můžeme pozorovat pod zavřenými víčky. Příznačný pro paradoxní spánek je i výskyt pohybové aktivity. V některých úsecích tohoto spánkového stavu se mohou vyskytovat velké celkové pohyby, které samy odezní. Charakteristický je dále výskyt pohybů obličejových svalů: rodičům se může v některých úsecích paradoxního spánku zdát, že se dítě usmívá – odtud asi lidové rčení, že si dítě hraje s andělíčky. Jedna epizoda paradoxního spánku trvá kolem 30 minut.

  3. Vedle klidného a paradoxního spánku se u nejmenších dětí vyskytuje spánek, který nemá své charakteristické znaky a označuje se jako přechodný nebo nediferencovaný spánek. Je výrazem nezralosti centrálního nervového systému a s věkem ho ubývá.

CO VYPLÝVÁ Z ÚDAJŮ O SPÁNKU NEJMENŠÍCH DĚTÍ PRO PÉČI O SPÁNEK:

Protože teprve s věkem spánek v noci začíná převládat, měli by rodiče této vývojové

Nahrávám...
Nahrávám...