dnes je 25.7.2024

Input:

Logopedická prevence v MŠ

8.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.8.1 Logopedická prevence v MŠ

Mgr. Eva Kolesová

Kompetence učitelek

Učitelky mateřských škol mohou napomáhat dětem rozvíjet jejich komunikační dovednosti jako takové. Logopedická terapie – v případě dyslálie, kdy se jedná o nácvik jednotlivých hlásek, by měla vždy patřit pouze „do rukou” logopeda nebo klinického logopeda .

U některých dětí je již ve třech letech patrné, že budou mít s řečí pravděpodobně potíže. V případě, že má učitelka podezření, že by dítě mohlo mít jakoukoliv vadu řeči, je dobré rodiče na tento fakt upozornit a doporučit jim návštěvu logopedie. Ideální je, když mají pedagogové kontakt na klinického logopeda, logopeda nebo speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči, který rodičům doporučí. Celá řada učitelek si dnes může udělat kurz logopedické prevence a stát se logopedickým preventistou . Logopedický preventista může v rámci školky pracovat s dětmi a věnovat se preventivním cvičením, jež pomáhají vadám řeči předcházet nebo jsou součástí logopedické terapie, kterou většinou vede klinický logoped.

příloze najdete přehled vývoje výslovnosti dětí předškolního věku.

Metodika preventivních aktivit v oblasti logopedie

Rozvoj komunikačních dovedností

 • popis obrázků v knížkách;

 • podstatná jména, slovesa (co to je?, co dělá?, k čemu to je? atd.);

 • popis předmětů v okolí dítěte;

 • rozvoj tvorby vět podle obrázků, nácvik říkanek, písniček;

 • rozvoj rozumění řeči (ukaž, kde děti házejí míč, kde běhá pejsek, co je vedle pejska, co je na nebi);

 • skládání dějových obrázků, vyprávění podle obrázků, vyprávění příběhů, pohádek podle obrázků, bez obrázků;

Podpora dítěte v aktivní komunikaci s vrstevníky i dospělými, chválíme dítě za každý pokus o komunikaci.  

 

Rozvíjení orientace v čase a prostoru

 • orientace na těle (oči, uši, nos, loket, koleno, prsty atd.);

 • pravolevá orientace;

 • časové vztahy – ráno, večer, dopoledne, odpoledne, snídaně, oběd, večeře, včera, dnes, zítra (předškoláci by měli zvládnout dny v týdnu, roční období);

 • vztahy mezi rodinnými příslušníky (jména rodičů, sourozenců), vztahy – teta, strýc, bratranec, sestřenice atd.

 

Rozvíjení paměti a pozornosti, myšlení

 • opakování slov – dvouslabičných, trojslabičných, slova vytleskáváme, vyťukáváme apod.;

 • opakování vět – začínáme jednoduchými krátkými větami, postupně přidáváme slova (důležité je dodržet počet slov ve větě a správný slovosled), písničky, říkanky (můžeme doprovázet pohybem);

 • kresba jednoduchého obrázku zpaměti (sněhulák, sluníčko, dům, kytka – jednotlivé tahy za sebou);

 • jednoduché pohybové hry, pozornost – měníme činnosti velmi často (ze začátku např. po dvou minutách – např. kreslíme, pak skládáme kostky, pak popisujeme obrázky v knížce), po čase intervaly prodlužujeme, nejdříve by dítě nemělo být

Nahrávám...
Nahrávám...