dnes je 13.7.2024

Input:

Montessoriovská metoda

6.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2 Montessoriovská metoda

Hana Mokrá

Tuto metodu vypracovala Marie Montessoriová (1870-1952) první italská lékařka. Navazovala na práci dvou francouzských lékařů, Eduarda Seguina a Jeana Itarda.

Zkušenosti (s pedagogickou terapií), které získala jako lékařka, využila při své pozdější práci pedagoga. Zjistila, že nabídneme-li nemocnému dítěti zajímavou činnost, která odpovídá jeho vývojové potřebě, rychle se uzdravuje. Poznala, že nedostatečná pozornost je věnována dítěti ve věku prvních šesti let, kdy se formují osobnostní rysy jedince.

Je třeba dostat tuto výchovnou metodu do povědomí veřejnosti, neboť se opírá o fyziologické vývojové potřeby dítěte. Prvními a nejdůležitějšími učiteli jsou rodiče. Mohou již s malým dítětem navštěvovat programy Montessori – Vzdělávacího Rodinného Centra v Brně Štouračova 23 a následně šířit a budovat potřebné prostory v místě bydliště.

Dítě v prvních dvou letech prochází intenzivním vývojem a zaslouží si nejpromyšlenější přístup ze strany rodičů. Buduje základy osobnosti a vývoj není ovlivnitelný přímými výchovnými prostředky, neboť probíhá podvědomě.

Úloha rodiče spočívá v přípravě vhodného prostředí a ve volbě, jaké oblasti života dítěti ukáže. Dítě je podstatou samotného vývoje puzeno do neustálé činnosti a krok za krokem směřuje k nezávislosti a samostatnosti jedince. Samo se naučí mluvit, chodit a formuje osobnostní rysy.

Nejdříve pracuje mysl dítěte, která absorbuje nejbližší okolí. Pak následuje činnost dítěte, dítě poznává své prostředí a vrůstá do něho především formováním své psychiky. Buduje základy inteligence, víry, národnostního a sociálního cítění, koordinuje pohyby. Tvoří základy vlastností dospělého člověka (síly, paměti, jazyka, uvažování a chápání) a vlastností, které odpovídají podmínkám, v nichž se dítě nachází. Vstřebává zvyky, povahové projevy daného kraje, projevy rasové příslušnosti, držení těla, způsob chůze, vybírání vhodné stravy, úctu k životu apod.

Obr. 1 – Dítě se v pohodlném vaku účastní běžných denních aktivit

Výsledkem práce dítěte je snadnost žití dospělého jedince v zemi, ve které se narodil a trávil první dvouleté období svého života.

Vývojové

Nahrávám...
Nahrávám...