dnes je 28.3.2023

Input:

Nemoc OSVČ

19.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1.2 Nemoc OSVČ

Ing. Antonín Daněk

Pojem   Vysvětlení   Poznámka, tip, doporučení  
Nemoc ovlivňuje platby   Ve zdravotním pojištění je u OSVČ důležité, zda nemoc trvá pouze po část kalendářního měsíce nebo trvá nejméně po dobu jednoho celého kalendářního měsíce.   Aby OSVČ nemusela při nemoci dodržet při odvodu pojistného minimální vyměřovací základ, musí si jako OSVČ platit nemocenské, neboli musí mít v případě nemoci nárok na výplatu nemocenského z nemocenského pojištění OSVČ. Tuto skutečnost dokládá potvrzením OSSZ při podání Přehledu zdravotní pojišťovně.  

Komentář:

Jestliže nemoc trvá pouze po část kalendářního měsíce, nemá OSVČ v tomto směru žádnou úlevu, a pokud jde o hlavní či jediný zdroj příjmů, musí být i za tento měsíc zaplacena (alespoň minimální) záloha, neboli musí být u OSVČ při odvodu pojistného dodržen minimální vyměřovací základ.

Zcela jiné podmínky však platí za situace, kdy nemoc OSVČ trvá po dobu nejméně jednoho celého kalendářního měsíce. V ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb. je uvedeno, že zálohy na pojistné se neplatí za kalendářní měsíce, v nichž byla OSVČ uznána po celý kalendářní měsíc neschopnou práce nebo jí byla nařízena karanténa podle zvláštních právních předpisů. Tuto skutečnost však musí OSVČ zdravotní pojišťovně průkazně doložit (zpravidla kopií neschopenky), neboť za běžného stavu není zdravotní pojišťovně tato skutečnost známa, resp. ji nemůže předpokládat. Tuto okolnost lze sice dokladovat i se zpětnou platností, nicméně jejím opožděným oznámením vzniká problém jak na straně OSVČ, tak následně

Nahrávám...
Nahrávám...