dnes je 13.6.2024

Input:

Odvolání zákonného zástupce - nepřijetí do MŠ

25.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

11.2
Odvolání zákonného zástupce – nepřijetí do MŠ

V případě nepřijetí dítěte má zákonný zástupce možnost se dle Správního řádu do 15 dní od doručení rozhodnutí o přijetí či nepřijetí odvolat. Odvolání vždy musí mít odůvodnění. Ředitel(ka) mateřské školy příjme odvolání, přezkoumá, zda bylo podáno v zákonné lhůtě a přezkoumá důvody odvolání. Odvolání podává zákonný zástupce k příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím ředitele mateřské školy.

Ředitel mateřské školy přijme odvolání.

Přezkoumá, zda bylo podáno v zákonné lhůtě a přezkoumá důvody odvolání. Spis přijímacího řízení postoupí do 30 dnů příslušnému krajskému úřadu jako odvolacímu orgánu k vyřízení.

Obsah spisu:

1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (kopie).

2. Odvolání zákonného zástupce dítěte (originál + obálka).

3. Protokol o nahlížení do spisu.

4. Rozhodnutí ředitele mateřské školy (kopie) + dodejka (kopie).

5. Vyjádření ředitele mateřské školy k podanému odvolání.

6. Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání, případně dodatečná kritéria.

Na základě těchto náležitostí

Nahrávám...
Nahrávám...