dnes je 20.4.2024

Input:

Ohřívání potravin v mikrovlnných troubách

6.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4 Ohřívání potravin v mikrovlnných troubách

Irena Váchová, Eoné

JE OHŘÍVÁNÍ POTRAVIN V MIKROVLNKÁCH PRO NAŠE DĚTI BEZPEČNÉ?

Možná si většina z nás myslí, že mikrovlnky jsou skvělá věc, která šetří čas. Zamyslete se ale nyní prosím se mnou, jestli jsou v mikrovlnce ohřívané potraviny nebo nápoje právě tím nejlepším, co svým dětem chcete dát.

PRINCIP OHŘEVU V MIKROVLNNÉ TROUBĚ

Na začátku se pokusím laicky přiblížit, jak se vlastně potraviny v mikrovlnce ohřívají. Mikrovlnné trouby jsou, stejně jako jiné elektrické spotřebiče, napájeny střídavým elektrickým proudem. Pomocí „magnetronu“, který tvoří jádro mikrovlnné trouby, se generuje střídavé elektrické pole (mikrovlny). To proniká do jídla a způsobuje, že zejména polární molekuly vody (to znamená, že mají kladný a záporný pól), ale i aminokyseliny, lipidy a proteiny v potravě začnou oscilovat (otáčet se tam a zpět) kolem své osy. Takto molekuly kmitají („vrtí se na obrtlíku“) vysokou frekvencí podle počtu změn polarity elektrického pole, protože jsou nuceny reagovat na rychle se měnící plus a minus – tedy střídavé elektrické pole. Literatura uvádí frekvenci přibližně 2,45 GHz, to je 2 450 000 000 kmitů za sekundu. Tak vzniká tření mezi molekulami a jak víme, třením vzniká teplo. To se v tomto případě šíří nepřirozeným způsobem, zevnitř ven. Molekulární struktura živin je deformována vysokofrekvenčními změnami polarity natolik, že ničí buněčnou stěnu. Oproti tomu při ohřevu na plynu nebo elektrickém sporáku, kdy probíhá ohřev zvenku dovnitř, zůstávají buněčné struktury nedotčeny. Vystavení mikrovlnám může mít dokonce za následek tvorbu volných radikálů.

Ve světě bylo uskutečněno několikeré bádání o účincích přijímané potravy, která byla v mikrovlnce buď pouze rozmražena, ohřívána, vařena nebo pečena. Existují již důkazy o tom, že takto upravená potravina po požití způsobuje změnu krevního obrazu.

Krev je součástí imunitního systému a jako taková reaguje velmi rychle a citlivě na projevy stresu v organismu, ať už se jedná o stres psychický či fyzický. Stresové zatížení bylo v případě prováděných pokusů, ze kterých čerpám informace, poměrně nepatrné a působilo pouze krátkodobě prostřednictvím jednorázového přijetí potravy z mikrovlnky. To proto, aby nedocházelo k ohrožení zdraví pokusných osob. Přesto krevní obraz po požití stravy z mikrovlnky indikoval počínající chorobný proces, obdobný jako v počátečním stadiu rakoviny.

Po požití potraviny z mikrovlnky se, podle výzkumu, výrazně navýší počet bílých krvinek, protože tělo vnímá tuto potravinu jako cizího agresora a zmobilizuje imunitní systém, dále cholesterol, hematokrit a nastává úbytek hemoglobinu.

Všechny funkce živého organismu jsou závislé na jeho energetické rovnováze. Všechna energie, která udržuje a řídí tělesné funkce, pochází ze slunečního světla a tělo ji přijímá přímo ve formě záření a také nepřímo, tj. v potravě. Je-li tato energie změněna, jak je tomu např. působením mikrovlnného záření, zachovává svůj destruktivní charakter též v potravě a objevuje se tedy i v krvi organismu, který tuto potravu přijal. Problém tedy nespočívá pouze v tom, že tato škodlivá energie přetrvává jako škodlivá i v potravě, nýbrž také v tom, že následně poškozuje i samotný organismus.

Navíc opakovanými

Nahrávám...
Nahrávám...