dnes je 16.6.2024

Input:

OSVČ a Přehled pro zdravotní pojišťovnu

22.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1.5 OSVČ a Přehled pro zdravotní pojišťovnu

Ing. Antonín Daněk

Pojem   Vysvětlení   Poznámka, tip, doporučení  
Přehled   Doklad o výsledcích podnikatelské činnosti za předcházející kalendářní rok.Přehled se podává i tehdy, pokud samostatná výdělečná činnost trvala jen po část kalendářního roku, nebo třeba i jen necelý jeden měsíc v tomto roce.   Pokud OSVČ Přehled nepodá, může zdravotní pojišťovna rozhodnutím stanovit pravděpodobnou výši pojistného (za které běží penále) a rovněž uložit pokutu za nesplnění této zákonné povinnosti, a to až do výše 50.000 Kč.  

Komentář:

Pro podání Přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné za rok 2017 platí následující termíny:

  • do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání za rok 2017 – jde o základní termín, platný pro OSVČ, tedy nejpozději dne 2. 5. 2018,

  • pokud zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je OSVČ povinna doložit tuto skutečnost zdravotní pojišťovně do 30. 4. 2018 a Přehled tak může zdravotní pojišťovně podat až do 2. 8. 2018.

Do 9. 4. 2018 jsou povinny předložit Přehled ty OSVČ, které daňové přiznání nepodávají (např. nízké příjmy).

Do celkové částky zaplacených záloh se zahrnují platby za rok 2017, provedené až do 8. 1. 2018 včetně. Do úhrnné výše záloh nepatří:

  • doplatky pojistného za rok 2016, případně za dřívější období,

  • platby penále či pokut,

  • platby za měsíce, ve kterých byl pojištěnec registrován v průběhu roku 2017 u zdravotní pojišťovny jako osoba bez zdanitelných příjmů.

Změní-li se skutečnosti uvedené v podaném Přehledu (například plátce podal opravné nebo dodatečné daňové přiznání), je OSVČ povinna do 8 dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděla, podat zdravotní pojišťovně opravný Přehled a do 30 dnů doplatit případné dlužné pojistné. Pokud však OSVČ pouze opravuje chybu v již podaném Přehledu, nejde za této situace o opravný Přehled, ale o opravu podaného Přehledu. V případě změny zdravotní pojišťovny se podává opravný Přehled (jakož i řádný Přehled) všem

Nahrávám...
Nahrávám...