dnes je 25.7.2024

Input:

Postupy kardiopulmonální resuscitace dospělých

6.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.1 Postupy kardiopulmonální resuscitace dospělých

MUDr. Pavla Hružíková

Každých 45 sekund dochází v Evropě k srdeční zástavě. Na zástavu oběhu umírá 10x více lidí než na následky dopravních nehod. Včasná a správně prováděná KPR může postiženému zachránit nejen život, ale i značně zvýšit kvalitu života po srdeční zástavě.

Foto příloha 1: Řetězec přežití

Zdroj:<  http://www.firstaidforfree.com/what-is-the-chain-of-survival/> 

1. Opatrně přistupte.
2. Zkontrolujte vědomí.
3. Volejte o pomoc z okolí.
4. Zprůchodněte dýchací cesty.
5. Zkontrolujte dýchání.
6. Volejte 155.
7. Komprese hrudníku 30x.
8. Dýchání z úst do úst 2x.
9. Pokračování v masáži a dýchání 30:2.
 

1. Opatrně přistupte

Při nálezu postiženého dbejte na vlastní bezpečnost. Zkontrolujte okolí, zda nehrozí nebezpečí úrazu či napadení. Přistupte k postiženému. V případě možnosti použijte ochranné pomůcky (rukavice).

2. Zkontrolujte vědomí

Zkontrolujte stav vědomí postiženého hlasitým oslovením: „Haló, pane/paní?” „Slyšíte mě?” Pokud reaguje, nechte postiženého v nalezené poloze a zeptejte se na obtíže, které ho trápí, a pravidelně ho kontrolujte. V případě, že postižený nereaguje, s ním lehce zatřeseme a sledujeme reakci.

3. Volejte o pomoc z okolí

Přivolejte další osoby ze svého okolí, které by vám pomohly. Na veřejném prostranství je vhodné oslovovat konkrétně.

Příklad: „Haló, vy pane v kárované košili! Prosím, mohl byste mi pomoci?”

4. Zprůchodněte dýchací cesty

Dýchacími cestami se dostává vzduch do plic. Při poruchách vědomí a ochrnutí svalstva dochází k uzávěru dýchacích cest zapadnutím kořenem jazyka. Toto je třeba uvolnit, aby vzduch mohl proudit dále do dýchacích cest a plic a umožnit tak dýchání, je-li přítomno. Nejprve zrakem zkontrolujeme, zda v dutině ústní nejsou cizí tělesa, uvolněné zuby, popř. zbytky potravy, zvratků, krve. Jsou-li volně uloženy, vyjměte je pod zrakovou kontrolou, aby nedošlo k dalšímu zasunutí hlouběji do dýchacích cest. Uvolnění „zapadlého” jazyka se provede záklonem hlavy a nadzvednutí brady. Jednu dlaň zachránce položí na čelo postiženého a lehce zatlačí. Současně ukazovákem a prostředníkem druhé ruky nadzvedne bradu v místě pod dolní čelistí. Neutlačujeme měkké tkáně pod bradou. Těmito pohyby dojde k záklonu, posunu kořene jazyka a případnému uvolnění dýchacích cest. Jazyk nijak mechanicky nevytahujeme ani nedržíme ven z úst prsty či jinými pomůckami typu zavíracího špendlíku!

Pokud předpokládáme, že může být postižena krční páteř při úraze, můžeme použít pouze předsunutí čelisti nadzvednutím brady (bez tlaku na čelo). Neobnoví-li se průchodnost dýchacích cest, pomalu zakláníme hlavu. Zbytečně s páteří nemanipulujeme a nerotujeme hlavou, ale nebojíme se záklonu. Resuscitace je zde přednější!

5. Zkontrolujte dýchání

Dýchání kontrolujeme pohledem, poslechem, pohmatem (na tváři), kdy se při provádění záklonu hlavy a zvednutí brady postiženého skloníme a přiblížíme tvář k jeho ústům a zároveň zrakem kontrolujeme zvedání hrudníku. Tento proces provádíme již současně s uvolněním dýchacích cest a dohromady by neměl trvat déle než 10 vteřin. Dýchá pacient normálně? Pokud ano, položte pacienta na záda, popř. do zotavovací, dříve stabilizované, polohy (viz níže) a dále průběžně kontrolujte stav vědomí a dýchání. Pokud dýchá neobvykle, volejte ZZS 155 a zahajte samotnou resuscitaci – komprese hrudníku, popř. umělé dýchání.

Abnormální dýchání jsou tzv. lapavé dechy neboli gasping, kdy postižený chrčí, nadechne se párkrát za minutu (pauza pár vteřin mezi vdechy) a lapá po dechu jako kapr. Spolu s bezvědomím jsou příznakem srdeční zástavy!

Zachráncům běžně neprovádějícím detekci tepu se nedoporučuje hledat puls na tepnách. Často docházelo k chybně pozitivním nálezům a tím oddálení potřebné resuscitace.

Foto příloha 2: Záklon hlavy a nadzvednutí brady

6. Volejte 155

Postup viz

Nahrávám...
Nahrávám...