dnes je 13.7.2024

Input:

Příchod sourozence do rodiny

6.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.1 Příchod sourozence do rodiny

PhDr. Jaroslava Dittrichová, CSc., PhDr. Daniela Sobotková, CSc.

V úvodu našeho povídání o příchodu nového sourozence do rodiny bychom vás, rodiče, chtěli velice pochválit, že jste se rozhodli mít více než jedno dítě. Je to totiž ohromný dar nejen pro vás, ale i pro vaše děti, kterým dáváte někoho, od koho se stále mohou učit, zejména jak budovat vztahy mezi lidmi. Navíc získávají ohromné bohatství pro život – nebýt ve světě sám.

Mít více dětí však také přináší více práce a osobních obětí. Když přijde malé děťátko z porodnice domů a doma ho očekává starší sourozenec, může tím za určitých podmínek vzniknout mnoho problémů pro rodiče i pro staršího sourozence. Záleží do značné míry na věku dítěte, zda a jaké problémy vzniknou.

VĚK STARŠÍHO SOUROZENCE

Je-li starší sourozenec ve věku do 1 až 1 1/2 roku, pak zpravidla čeká na rodiče hodně práce, aby stačili oběma dětem zajistit potřebnou péči. Velmi dobré je, když jim širší rodina (hlavně babičky a dědečkové) může v jejich péči pomoci – například tak, že chodí s dětmi na procházku apod. Zvláštní problémy s chováním staršího sourozence se však většinou nevyskytují. Z psychologického hlediska je důležité, aby jedno dítě nebylo před druhým upřednostňované.

Je-li však starší sourozenec ve věku 2 až 3 roky, pak mají být rodiče připraveni na to, že jejich starší dítě může na nového sourozence žárlit.

ČÍM JE PŮSOBENO, ŽE DVOU AŽ TŘÍLETÉ DÍTĚ ČASTO NA NOVÉHO SOUROZENCE ŽÁRLÍ?

Výskyt žárlivosti je dán zvláštnostmi duševního života dětí v tomto věkovém období. V tomto věku se totiž u dítěte vytváří vědomí sebe (známkou toho může být, že dítě začíná používat zájmeno „já“). Ve složitém vytváření vědomí sebe a své vlastní osobnosti potřebuje mít dítě pocit jistoty, že je mají maminka a lidé kolem rádi a že je uznáváno. Uznání přispívá k vědomí vlastní ceny, a to je důležitou podmínkou pro nerušený vývoj dětské osobnosti. Objeví-li se v tomto vývojovém období v rodině nový sourozenec, kterému se pochopitelně maminka i rodina musí hodně věnovat, může dítě ztratit pocit jistoty, že je rodiči stále milováno a že si ho cení. Dítě v tomto věku není totiž natolik zralé, aby dovedlo pochopit, že péče o nového sourozence nezmenšuje lásku rodičů k němu. Proto za své projevy žárlivosti, kterými většinou chce na sebe upozornit, ani nemůže.

Projevy žárlivosti mohou být různé. Některé děti se dožadují dudlíku, jaký má jejich malý sourozenec, jiné začnou hůře mluvit, aby se mu připodobnily nebo se z téhož důvodu začínají počurávat. Některé děti jsou neklidné a negativistické, někdy se může objevit i snaha miminko nějak poškodit.

JAK SE CHOVAT K DÍTĚTI, KTERÉ ŽÁRLÍ NA MLADŠÍHO SOUROZENCE?

  1. Věnujte mu hodně pozornosti. Možná, že ji bude potřebovat víc než děťátko, které jste si přinesli domů z porodnice. Buďte

Nahrávám...
Nahrávám...