dnes je 23.6.2024

Input:

Problematika šikany v obecném měřítku

10.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8.1
Problematika šikany v obecném měřítku

Bc. Tomáš Velička

Šikanování není specifikem současné doby. Je to problém "starý jako lidstvo samo". Je všudypřítomná a často se o ní vůbec neví. Zjednodušeně řečeno, je to vlastně zákeřné zneužívání a pošlapávání práv slabšího. Někdy začíná již v mateřské škole, pokračuje na základní škole, na střední škole, v zaměstnání a někdy také v rodině. Bohužel šikanování nebývají mnohdy ušetřeni ani senioři, i u nich se může objevit někdo, kdo si potřebuje "zvednout" sebevědomí, a to nejčastěji blízký příbuzný, soused či sociální pracovník.

Ve své nejčastější podobě není až tak nápadná, je však velmi nepříjemná pro svou oběť a je velmi nebezpečná pro skupinu, v níž se vyskytuje. Nenápadná, nejčastější podoba je možná nebezpečnější než mediálně zveřejňované atraktivnější případy, protože často zůstává nepovšimnuta, skrytá a nepotrestaná, okolím pak často bagatelizovaná. Všem však způsobuje trápení s dlouhodobými, mnohdy celoživotními následky.

Podle statistiky (dle M. Koláře) je v České republice nejméně třicet procent dětí, které poznalo nějakou formu a míru šikany, a nejméně deset procent je těch šikanujících, tedy agresorů. Dá se tedy říci, že problém šikany se přímo týká velkého procenta naší mládeže, což je myslím dost na to, abychom tento problém začali považovat za velmi vážný. Stále narůstající šikana se pak může stát podhoubím pro vznik dalších kriminálních jevů. Mnohdy se šikana nepovažuje ani za nic špatného, neboť podle uznávaných mravních kritérií si za to oběť může vlastně sama, protože není dost agresivní, sebejistá a dominantní. Šikana na školách je stále častěji řešeným jevem. V minulosti se šikana v prostředí škol řešila také, ale nikoli v tak zásadním měřítku, jako je tomu dnes. Zejména v období posledních 15 let.

Ukazuje se, že počty agresorů v populaci jsou konstantní a zásadním způsobem se nezvyšují (J. Svoboda), avšak je v současnosti více "na očích". Ke změně však dochází ve způsobu ubližování, je více brutální a sofisitikovaný. V odborných kruzích se vede debata, zda vysoká míra agrese, agresivního chování v médiích, má na nárůst zásadní vliv a pokud ano, pak je velký. Zejména u dětí raného a předškolního věku diskuse směřuje k vlivům a roli agrese a agresivity v pohádkách, seriálech a filmech určeným této cílové

Nahrávám...
Nahrávám...