dnes je 1.3.2024

Input:

Problémy s usínáním

6.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3.3 Problémy s usínáním

PhDr. Jaroslava Dittrichová, CSc., PhDr. Daniela Sobotková, CSc.

Spánek a bdění jsou dva velmi komplexní druhy chování a už sám tento fakt může mít vliv na skutečnost, že přechod z bdění do spánku bývá obtížný. Je často obtížný i u dospělých, u kterých poruchy usínání tvoří jednu z hlavních skupin poruch spánku. Činí potíže však zejména malým dětem, protože u nich není vývoj bdění ani spánku ukončen, a tak přechod mezi nimi nemůže být dostatečně ustálený. Proto by měl dospělý pomáhat dítěti usnout, tj. vytvářet takové podmínky, které mu usnutí usnadní.

ČEHO MÁME PŘEDEVŠÍM DBÁT, KDYŽ UKLÁDÁME DÍTĚ KE SPÁNKU?

1. DÍTĚ BY MĚLO BÝT SPOKOJENÉ A KLIDNÉ

Bdění před spánkem má být naplněno pro dítě zajímavými činnostmi. Poslední část bdění by pak mělo tvořit klidné zaměstnání, bez vzrušujících podnětů a nadměrné pohybové aktivity. Tak např. dovádí-li dítě rádo při koupání ve vaně, předsuneme koupání tak, aby zbylo dost času na uklidnění dítěte. Přijde-li tatínek domů v době, kdy má být dítě ukládáno ke spánku, nemá s ním začínat živé a veselé hry, i když taková zábava otce s dítětem v jiné době než před usnutím je velice žádoucí a chvályhodná.

Studie spánku a bdění u malých dětí ukazují, že nejen průběh posledního bdění, ale i to, jak se dítě chová během celého dne, může mít vliv na usínání. Nervová soustava dítěte, které je neklidné, hodně pláče a málo klidně bdí, je nadměrně zatěžovaná. To se může nepříznivě projevit na způsobu přechodu z bdění do spánku. Vždyť i u sebe můžeme pozorovat, že špatně usínáme, prožili-li jsme den v napětí nebo smutku. Musíme si tedy všímat, které podněty a situace dítěti přinášejí radost, spokojenost, uklidnění, a takové podmínky se pak snažit dítěti vytvářet.

2. MĚLI BYCHOM VYTVOŘIT RITUÁL UKLÁDÁNÍ KE SPÁNKU

Rituálem ukládání ke spánku rozumíme stálost a pravidelnost podmínek, za kterých dítě dáváme spát. Předně bychom měli zhruba zachovávat čas, kdy je ukládáme ke spánku. Také další okolnosti, za kterých dítě ukládáme ke spánku, by měly zcela pravidelně následovat jedna za druhou, jako např. že vždy po koupání následuje nakojení, přebalení, uložení do postýlky v klidné místnosti a pohlazení. Pravidelný sled podmínek pomáhá vytvářet zautomatizovaný vzorec chování, který pak probíhá snadněji než chování, které není zautomatizováno. Navíc taková pravidelnost umožní dítěti poznat, co bude následovat, a tak může odpadnout napětí, které vzniká, když se situace neustále mění a dítě jí nerozumí.

Každá rodina by měla vytvořit takový rituál, který dítěti nejvíc vyhovuje a umožňuje mu, aby bylo při ukládání ke spánku spokojené. I malé dítě je schopno naučit se pravidla ukládání ke spánku, když mu vyhovují a když je celá rodina dodržuje.

3. DÍTĚ BY SE MĚLO NAUČIT USÍNAT SAMO

Toto

Nahrávám...
Nahrávám...