dnes je 20.4.2024

Input:

Tipy na sdílení povinností spojených s péčí o děti a domácnost

6.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.3.3 Tipy na sdílení povinností spojených s péčí o děti a domácnost

Ing. Táňa Chudáčková - Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství

Povinnosti spojené s péčí o děti a rodinu jsou často mezi ženami a muži rozděleny nerovnoměrně. Toto nerovné rozdělení má různé negativní dopady – mužům odpírá aktivní podíl na péči o děti, ženám neumožňuje plnou realizaci v profesionální oblasti a často způsobuje jejich nadměrné zatížení.

PÉČE O RODINU A DĚTI JE SPOLEČNOU ZODPOVĚDNOSTÍ OBOU RODIČŮ

V současné době přibývá mladých lidí, kterým „tradiční“ dělení rolí (muž jako živitel rodiny a žena jako pečovatelka a hospodyně) nevyhovuje a kteří se snaží rozdělit si povinnosti spojené s rodinou rovnoměrněji. K tomu je třeba v plné míře respektovat potřeby dítěte, pečlivě zvážit možnosti i potřeby obou rodičů, vyhledat všechny způsoby pomoci pro zajištění chodu rodiny a vstřícnou dohodou dospět k vhodnému kompromisu.

Tip:Pro zdravý vývoj dítěte je velice důležité, aby vyrůstalo ve spokojeném prostředí. To je možné zajistit jedině v případě, že se matka i otec ve své rodičovské roli cítí dobře. Proto je třeba hledat takový model spolupráce a rozdělení rolí, který vyhovuje oběma partnerům.

PŘIZPŮSOBTE SVOU PRACOVNÍ DOBU V ZAMĚSTNÁNÍ POTŘEBÁM RODINY

Důležitým předpokladem pro nastavení optimálního způsobu rozdělení povinností spojených s péčí o rodinu je často vhodná úprava pracovní doby zaměstnaných rodičů. Rodiče (matky i otcové) dětí do 15 let věku mají právo požádat svého zaměstnavatele o kratší pracovní dobu nebo o jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, která jim umožní zajišťovat péči o dítě a rodinu. Zaměstnavatel je povinen této žádosti vyhovět, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody. Kratší pracovní doba musí být sjednána v pracovní smlouvě a je na zaměstnanci, aby si pohlídal v návaznosti na zkrácení pracovní doby také adekvátní snížení objemu práce.

Tip:Otec i matka by po vzájemné dohodě měli najít takový způsob plnění svých pracovních povinností, který vyhovuje potřebám rodiny. Osobní spokojenost rodičů může být pro dítě i celou rodinu mnohdy přínosnější než vysoký životní standard.

ZVOLTE SI VHODNÝ ZPŮSOB ROZDĚLENÍ A ORGANIZACE DOMÁCÍCH PRACÍ

Úkoly spojené s péčí o děti a domácnost si mohou členové rodiny různým způsobem rozdělit. Některým lidem vyhovuje, když si mezi sebou rozdělí jednotlivé oblasti domácích prací podle toho, co je komu bližší a co dokáže snáze zvládnout. Otec může například zajišťovat veškeré nákupy, žehlit prádlo a umývat podlahu a matka mít na starosti praní, vaření a vysávání. V jiných případech se mohou partneři podle svých možností dohodnout na konkrétním rozdělení času, který věnují rodině. V určené době se pak jeden z rodičů věnuje rodinným povinostem a zajišťuje vše potřebné a druhý rodič má prostor pro profesní relizaci, osobní vyžití nebo odpočinek. Úklid bytu se dá také rozdělit tak, že má každý na starosti péči o určité místnosti (kuchyň, koupelnu atd.). Uvedené způsoby je možno různým způsobem kombinovat a podle potřeby pružně měnit.

Tip:O způsobu rozdělení domácích prací se musí

Nahrávám...
Nahrávám...