dnes je 13.7.2024

Input:

Vady řeči u dětí předškolního věku

8.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.8 Vady řeči u dětí předškolního věku

Mgr. Eva Kolesová

Správná výslovnost hlásek je velmi důležitou složkou mluveného projevu a v běžném životě ji všichni potřebují. Dalšími aspekty je plynulost projevu, tempo řeči, odpovídající slovní zásoba, gramatická struktura vět, dobré komunikační dovednosti a vyjadřovací schopnosti, hlas atd.

 

Vady výslovnosti

  • Dyslálie (neboli patlavost)

Vada výslovnosti: jedná se o záměnu jednotlivých hlásek, např. L za R (lyba – ryba, beluška – beruška), CSZ za ČŠŽ (čibule – cibule, peš – pes, žima – zima), T za K (tomín – komín, tutačta – kukačka) a další. Narušena může být výslovnost souhlásek i samohlásek.

  • Opožděný vývoj řeči (OVŘ)

Vývojová vada řeči, kterou může logoped diagnostikovat po dovršení třetího roku věku dítěte. O OVŘ se jedná tehdy, když dítě ve třech letech nemluví adekvátně vůči svému věku.

  • Vývojová dysfázie (VD)

Vývojová vada řeči, jíž vždy předchází opožděný vývoj řeči. Řeč bývá opožděná, špatně srozumitelná, až nesrozumitelná. Děti „komolí” slova, nebo mají vlastní „žargon”. Začínají opožděně tvořit věty, v řeči jsou gramatické chyby, slovosled vět je nesprávný, nepoužívají všechny slovní druhy. Může být narušeno také porozumění řeči, hrubá a jemná motorika, grafomotorika (kreslení) se vyvíjí později. Děti si špatně pamatují říkanky, písničky. Často je „komolí”, vynechávají slova. Dále bývá narušena časoprostorová orientace. Dětem se plete pravá a levá strana, předložkové vazby (nad, pod, vedle, před, za).

  • Koktavost

Postihuje primárně plynulost řečového projevu. První projevy se mohou objevovat mezi třetím až pátým rokem. V tomto období se většinou jedná o tzv. vývojovou neplynulost, která většinou samovolně odezní. Projevuje se především opakováním celých slov a slabik. U koktavosti jako takové se dostavuje opakování, ale také prodlužování prvních hlásek nebo slabik a viditelné pnutí (na krku, v oblasti mluvidel). Koktavost si dítě uvědomuje, psychicky jej trápí, ale nedokáže ji cíleně ovládat.

  • Breptavost

Typická také neplynulostí řečového projevu. Na rozdíl od koktavosti si ale

Nahrávám...
Nahrávám...