dnes je 21.6.2024

Input:

Vymezení pozice asistenta pedagoga

1.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4
Vymezení pozice asistenta pedagoga

PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.

Základní vymezení pozice asistenta pedagoga lze najít v zákoně o pedagogických pracovnících, ve školském zákoně a ve vyhlášce o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zákon o pedagogických pracovnících

Zákon o pedagogických pracovnících (zákon č. 563/2004 Sb.) řadí asistenta pedagoga mezi pedagogické pracovníky – konkrétně v § 2 zákon říká, že pedagogickým pracovníkem je ten, kdo vykonává přímou pedagogickou činnost, a že:

2) Přímou pedagogickou činnost vykonává

a) učitel,

b) pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,

c) vychovatel,

d) speciální pedagog,

e) psycholog,

f) pedagog volného času,

g) asistent pedagoga,

h) trenér,

i) metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně,

j) vedoucí pedagogický pracovník.

Toto zařazení asistenta pedagoga mezi pedagogické pracovníky je důležité, protože kdykoli další legislativní předpisy stanovují nějaká práva nebo povinnosti pro pedagogické pracovníky, týká se to tak i asistentů pedagoga (například délka dovolené pedagogických pracovníků podle zákoníku práce nebo tabulka platů pro pedagogické pracovníky podle nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě).

Školský zákon

Školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb.) definuje pozici asistenta pedagoga jako podpůrné opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V § 16 zákon nejprve konstatuje, že žáci se speciálními vzdělávacími potřebami k naplnění svých vzdělávacích možností potřebují poskytnutí podpůrných opatření a že tito žáci také „mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením”. Následně pak zákon řadí podporu asistenta pedagoga mezi systémově poskytovaná podpůrná opatření:

(2) Podpůrná opatření spočívají v

a) poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení,

b) úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb, včetně zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče a včetně prodloužení délky středního nebo vyššího odborného vzdělávání až o dva roky,

c) úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání,

d) použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, využívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob ) , Braillova písma a podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů,

Nahrávám...
Nahrávám...