dnes je 13.7.2024

Input:

Vývoj dítěte v období od 3 do 7 let

21.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2 Vývoj dítěte v období od 3 do 7 let

MUDr. Pavla Hružíková

Jako dítě předškolního věku označujeme věkovou skupinu od 3 do 6 let. Z hlediska vývoje je zásadní nejen fyzický a motorický vývoj, ale také vývoj v oblasti psychické a sociální. V uvedeném období se vyvíjí řeč, utvářejí se psychické procesy, osobnost jedince a sociální vztahy a vazby v rodině a sociální skupině. Dochází ke zvětšování tělesné délky, hmotnosti, obvodu hlavy a změně tělesných proporcí. V rámci vývoje je vhodné znát nejen odpovídající parametry a schopnosti přiměřené věku, ale také dané odchylky, které by mohly vést k dalšímu zpomalení, popřípadě i zastavení vývoje, a snažit se jim zabránit.

 

I. Růst dítěte

Růst dítěte sledují pediatři prostřednictvím tzv. růstové křivky , již porovnávají s  tzv. percentilovou tabulkou , která je typická pro danou národnost. Na výšku má vliv mnoho faktorů, například genetika a výškové parametry obou biologických rodičů. V předškolním období je nejnižší rychlost růstu. Výškově děti rostou ± 6–8 cm/rok.

Pozornost z hlediska růstu dítěte věnuje lékař také tzv. kostnímu věku dítěte. Ve věku 3–6 let ještě nemusejí být všechny kosti dítěte zcela osifikovány. Ke kostnímu věku se řadí také vývoj chrupu. Dočasný chrup u dětí má 20 zubů a měl by být prořezán do začátku období předškolního věku. Ke konci tohoto období již dochází k obměně chrupu a první, „mléčný chrup” bývá nahrazen chrupem stálým. Zcela klíčová je péče o „mléčný chrup” dítěte. Špatná péče v období předškolního věku může negativně působit na další vývoj chrupu jedince.

Poruchy růstu

Malý vzrůst   Nadměrný vzrůst  
  • V období předškolním pod 90 cm ve třech letech a pod 110 cm v šesti letech.

  • Mezi patologické příčiny patří neprospívající dítě, onemocnění chromozomální (Downův syndrom), onemocnění skeletu, onemocnění endokrinní (růstové hormony, glukokortikoidy, mineralokortikoidy, hormony štítné žlázy), onemocnění orgánů – střev (Crohnova choroba, celiakie), srdce, ledvin.

 
  • Ve třech letech nad 104 cm výšky a v šesti letech nad 130 cm.

  • Nadměrný vzrůst může být fyziologický u dětí vysokých rodičů. Přechodný nadměrný vzrůst bývá spojen s předčasnou normální pubertou. Patologický a trvalý nadměrný vzrůst se vyskytuje při endokrinních poruchách a hormonálních změnách.

 

 

II. Hmotnost dítěte

Stejně jako růst musí pediatr i rodiče dítěte věnovat pozornost jeho hmotnosti. Průměrná hmotnost dítěte předškolního věku se pohybuje mezi 15–25 kilogramy. V šesti letech představuje hmotnost šestinásobek porodní váhy. Přírůstek v tomto období je průměrně 2 kg/ rok (1–3 kg/rok).

Poruchy hmotnosti

Obezitu definujeme jako „zmnožení” tukové tkáně. Obvykle sledujeme váhu prostřednictvím BMI (body mass index). Zde rozlišujeme nadváhu nad BMI 25 a tři stupně obezity – od BMI nad 30. Nadváha a obezita můžou být způsobeny geneticky, častěji se vyskytuje z příčin behaviorálních. Důležitá je kontrola příjmu potravin, vyváženosti stravy, anamnéza stravovacích návyků v rodině, fyzická aktivita. BMI však vždy nemusí mít vhodnou výpovědní hodnotu. Vliv na něj má i množství svalstva, které je menšího objemu než tuk stejné hmotnosti. Další přesnější možností hodnocení je měření objemu paže, síly tukové vrstvy v oblasti tricepsu, břicha, obvod břicha.

 

Studie organizace Happy Time v České republice v období 12. 4. 2010–31. 6. 2010

Organizace Happy Time se již od roku 2004 zabývá aktivitami v oblasti sportu, především prostřednictvím organizace Sportovních her mateřských škol, pod záštitou Českého klubu olympioniků.

V roce 2010 proběhla rozsáhlá studie zaměřená na pohybovou výkonnost předškolních dětí. Autory zprávy jsou: Doc. PhDr. Hana Dvořáčková, CSc., Mgr. Vendula Baboučková a Bc. Josef Justián.

Cílem projektu bylo zjistit, jaká je úroveň růstu a motorické výkonnosti dětí v současnosti, a srovnat růst a vývoj dětí s parametry celostátního výzkumu z roku 1977.

Vyhodnocení dat v kategoriích dle věku:

1. mladší než 4 roky (děti narozené v červenci 2006 a později);

2. kategorie 4 až 5 let (děti narozené mezi červencem 2005 a červnem 2006);

3. kategorie 5 až 6 let (děti narozené mezi červencem 2004 a červnem 2005);

4. kategorie 6 a více (děti narozené v červnu 2004 a později, děti narozené v červnu 2002 a 

starší nebyly ve vyhodnocení zahrnuty);

Celkově se výzkumu účastnilo 2090 dětí ve věku od 3 do 7 let.

Bylo zjištěno, že pokračuje růstová akcelerace, tedy generační nárůst výšky a hmotnosti. Objevuje se dřívější zahájení tzv. růstového spurtu a mírná tendence k nárůstu BMI, tedy ke zvýšení hmotnosti dítěte, oproti jeho výšce. Motorická výkonnost u dětí uvedené kategorie s věkem zpravidla roste, přičemž chlapci vykazují mírnější lepší výsledky než dívky. Výrazněji pak u hodu. Zajímavým zjištěním dle výzkumu je skutečnost, že zatímco u dětí z velkoměsta má úroveň výkonnosti tendence pozitivní, u dětí z malých obcí pod 2000 obyvatel jsou tendence negativní. Důvody jsou patrně orientovány k nabídce řízených aktivit i podmínek pro spontánní pohybové aktivity s rodiči. V historickém souhrnu je motorická výkonnost dětí spíše stagnující nebo horší, a to zejména s orientací na disciplíny spojené s koordinací.

Zdroj:

Kompletní přehled výzkumu: < http://hana-dvorakova.cz/Vyhodnoceni_projektu_HT.pdf>

 

III. Psychomotorický a sociální vývoj

Motorika

Nahrávám...
Nahrávám...