dnes je 23.5.2024

Input:

Vzor s výkladem - Odmítnutí dědictví § 1485 NOZ

6.5.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.10.1
Vzor s výkladem - Odmítnutí dědictví § 1485 NOZ

Vzor s výkladem - Odmítnutí dědictví podle § 1485 NOZ

 

Obvodní soud pro Prahu 4

Ovocný trh 14

110 00 Praha 4

(k čj. D 112/2014-6)

 

 

Prohlášení o odmítnutí dědictví

 

 

Společnost Kalouda a syn, s.r.o., IČ 24817266, se sídlem Praha 1, Magdalény Rettigové 16/4, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce č. 187849, jako dědic a účastník dědického řízení po zesnulém Jiřím Jedličkovi, narozeném 12. 12. 1952, zemřelém dne 14. 6. 2014, trvale bytem Nábřežní 11, 147 00 Praha 4, na základě závěti ze dne 12. 1. 2014, kterou výše uvedený zůstavitel povolal společnost Kalouda a syn s.r.o. jako jediného dědice a tomuto dědici zůstavil celou pozůstalost, tímto prohlašuje, že

 

dědictví po výše uvedeném zůstaviteli odmítá.

 

O právu odmítnout dědictví a o právních následcích odmítnutí dědictví byla společnost Kalouda a syn, s.r.o., poučena prostřednictvím výzvy čj. D 112/2014-6 ze dne 30. 7. 2014.

 

 

 

V Praze dne ....................

 

 

 

.....................................................

Ing. Jiří Novák

jednatel

 

 

 

 

Výklad:

 

Dědicem může být osoba fyzická i osoba právnická. Zásada, že je na vůli dědice, zda dědictví přijme, je promítnuta v institutu odmítnutí dědictví. Dědic má právo po smrti zůstavitele dědictví odmítnout. Dědici se v tomto směru ponechává úplná volnost dědictví odmítnout a nekladou se mu prakticky žádné překážky (smluvní dědic na základě

Nahrávám...
Nahrávám...