dnes je 23.2.2024

Input:

Základní sazba daně ze staveb (§ 11 ZDN)

20.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.2.1 Základní sazba daně ze staveb (§ 11 ZDN)

Ing. Jan Koreček

Typ nemovité věci   Sazba daně   Základ daně  
Budova obytného domu   2 Kč   Za 1 m2 zastavěné plochy.  
Ostatní budovy tvořící příslušenství k budově obytného domu   2 Kč   Z výměry přesahující 16 m2 zastavěné plochy.  
Budovy pro rodinnou rekreaci a budovy rodinného domu využívané pro rodinnou rekreaci   6 Kč   Za 1 m2 zastavěné plochy.  
Budovy plnící doplňkovou funkci k budovám pro rodinnou rekreaci a k budovám rodinných domů využívaných pro rodinnou rekreaci (s výjimkou garáží)   2 Kč   Za 1 m2 zastavěné plochy.  
Garáže vystavěné odděleně od budov obytných domů a zdanitelné jednotky, jejíž převažující část podlahové plochy je užívána jako garáž   8 Kč   Za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy.  
Zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky, jejichž převažující část podlahové plochy nadzemní části zdanitelné stavby nebo, nemá-li podlahovou plochu, zastavěné plochy zdanitelné stavby nebo podlahové plochy jednotky je užívána k:  
  • podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství

 
2 Kč   Za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy.  
  • podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě

 
10 Kč   Za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy.  
  • ostatním druhům podnikání

 
10 Kč   Za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy.  
Ostatní zdanitelné stavby   6 Kč   Za 1 m2 zastavěné plochy.  
Ostatní zdanitelné jednotky (byty, sklepy, komory atd.)   2 Kč   Za 1 m2 upravené podlahové plochy.  

Komentář:

Základní sazba daně za 1 m2 zastavěné plochy (s výjimkou zdanitelných staveb k podnikání a zdanitelných jednotek) se zvyšuje o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží zdanitelné stavby, jestliže zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje dvě třetiny zastavěné plochy.

U zdanitelných staveb k podnikání se základní sazba daně za 1 m2 zastavěné plochy zvyšuje o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží, jestliže zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje jednu třetinu zastavěné plochy.

Za první nadzemní podlaží, není-li v projektové dokumentaci stanoveno jinak, se považuje každé konstrukční podlaží, které má úroveň podlahy nebo i její části do 80 cm pod nejnižším bodem terénu přilehlého ke zdanitelné stavbě. Za zastavěnou plochu nadzemního podlaží se považuje zastavěná plocha nadzemním podlažím ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí tohoto podlaží do vodorovné roviny. (§ 11 odst. 2 ZDN).

Má-li podnikatel zařazenu v obchodním majetku podle zákona upravujícího daně z příjmů zdanitelnou stavbu nebo zdanitelnou jednotku, s výjimkou budovy obytného domu a ostatní budovy tvořící příslušenství k budově bytového domu, zdanitelné jednotky, jejíž převažující část podlahové plochy je užívána jako garáž a ostatní zdanitelné jednotky, která nezahrnuje jiný nebytový prostor než garáž, sklep nebo komoru, použije se u nich sazba podle § 11 odst. 1 písm. d) ZDN.

Nahrávám...
Nahrávám...