dnes je 25.7.2024

Input:

1/2006 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitra, ve znění účinném k 1.9.2013

č. 1/2006 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitra, ve znění účinném k 1.9.2013
VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2005,
kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitra
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
260/2013 Sb.
(k 1.9.2013)
mění § 2, § 3 §4
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 24 odst. 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů:
§ 1
Druhy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Druhy dalšího vzdělávání jsou
a)  odborné vzdělávání pedagogických pracovníků,
b)  průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků,
c)  vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků.
§ 2
Odborné vzdělávání pedagogických pracovníků
(1)  Odborným vzděláváním se pro účely této vyhlášky rozumí získávání znalostí, dovedností a způsobilostí v oblasti pedagogických, speciálně pedagogických nebo psychologických věd v rozsahu požadovaném pro činnost pedagogického pracovníka.
(2)  Pro odborné vzdělávání jsou pedagogičtí pracovníci ředitelem školy nebo školského zařízení zařazováni do odborných stupňů za těchto podmínek:
a)  první odborný stupeň - pedagogická praxe v délce do 3 let,
b)  druhý odborný stupeň - pedagogická praxe v délce nejméně 3 let, podíl na tvorbě učebních textů a učebních pomůcek a podíl na lektorské činnosti v rámci škol nebo školských zařízení zřízených Ministerstvem vnitra (dále jen „ministerstvo”) a
c)  třetí odborný stupeň - pedagogická praxe v délce více než 7 let, z toho nejméně 3 roky praxe na škole nebo školském zařízení zřízených ministerstvem, samostatná tvorba učebních textů a učebních pomůcek, aktivní lektorská činnost a podíl na tvorbě vzdělávací koncepce školy nebo školského zařízení.
 
(3)  Jednotlivé etapy odborného vzdělávání se ukončí vydáním osvědčení akreditovanou vzdělávací institucí1) nebo rezortním vzdělávacím zařízením2) .
§ 3
Průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků
(1)  Pro zdokonalení aktuálních znalostí a dovedností souvisejících s procesem vzdělávání a výchovy se pedagogičtí pracovníci zúčastňují po celou dobu výkonu své pedagogické činnosti průběžného vzdělávání.
Nahrávám...
Nahrávám...