109/2002 Sb.
Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné …

 

Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
 • Garance aktuálnosti

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

 • A
 • A

109/2002 Sb., Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění účinném k 1.1.2014

č. 109/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 5. února 2002
o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
nález ÚS
476/2004 Sb.
(k 26.8.2004)
ruší část ustanovení § 5 odst. 1, § 8 odst. 4 a § 41 odst. 2
562/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
ruší část třetí
563/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 18 ruší odst. 1, v nově očíslovaných odst. 1 a 2 nahrazuje slova
383/2005 Sb.
(k 1.12.2005)
mění, 124 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
112/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 27 a § 28
189/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 18 vkládá odst. 7
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
vkládá nový § 40a
7/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
v § 39 odst. 1 nahrazuje slova
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 16
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 35 odst. 5
352/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 18 odst. 3 a 4; nové přechodné ustanovení
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 2, § 24 odst. 3 písm. a), § 26 odst. 2 písm. f) a § 38 odst. 2
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část druhou
333/2012 Sb.
(k 1.11.2012)
mění, celkem 70 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
401/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
vkládá v § 1 nový odst. 4
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 5, § 10 odst. 3, § 24, § 26 odst. 3
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY NEBO OCHRANNÉ VÝCHOVY VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH A PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ PÉČE VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Účel a působnost školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči
(1) Ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy (dále jen „zařízení”) a ve školských
Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
předplatitele
 +420 222 539 333  info@pomaterske.cz
Komplexní on-line knihovna odborných textů pro ženy, které se po mateřské dovolené vracejí do práce. Pravidelný informační servis zahrnuje legislativní novinky,  úplná znění právních předpisů, odborné články z oblasti sociální, právní i manažerské.

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • Právní jistota, z textů se prokliknete přímo do 
  aktuálního zákona, vyhlášky, sdělení či nařízení

  on-line knihovna odborných textů pro ženy,
  které se po mateřské dovolené vracejí do práce.
 • Renomovaný autorský kolektiv, autoři působí
  na ministerstvech, univerzitách, v profesních a oborových
  sdruženích, advokátních kancelářích.

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Do not fill this: