dnes je 23.5.2024

Input:

160/2018 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních

č. 160/2018 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních
VYHLÁŠKA
ze dne 3. srpna 2018,
kterou se mění vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 32 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 82/2015 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene b) slovo „nebo” zrušuje, na konci textu písmene c) se tečka nahrazuje slovem „ , nebo” a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) nejsou upraveny smažením nebo grilováním.”.
2. V § 2 odst. 2 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:
„b) ovocné a zeleninové šťávy a nektary6.


6§ 1 písm. d), f) a j) vyhlášky č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů.”.
3. Příloha včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 9 až 22 zní:
„Příloha k vyhlášce č. 282/2016 Sb.
Požadavky na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních
 
Kategorie potravin
Nejvyšší přípustná hodnota (g/100 g nebo g/100 ml)
sůl9
tuky
cukry10
zpracované ovoce a zelenina za předpokladu minimálního obsahu 50 g ovoce nebo zeleniny ve 100 g, případně 100 ml hotového výrobku
0,5
 
bez přídavku cukru11
suché skořápkové plody12, olejnatá semena13, luštěniny13a výrobky z nich
bez přídavku sodíku / soli11
 
bez přídavku cukru11
masné výrobky a výrobky z vajec14za předpokladu minimálního obsahu 10% hmot. čisté svalové bílkoviny v hotovém masném výrobku nebo 50 g vajec ve 100 g hotového výrobku z vajec
 
2,1
15,0
výrobky z produktů rybolovu a akvakultury15za předpokladu minimálního obsahu 50 g masa z nich ve 100 g hotového výrobku
 
2,1
30,0
ochucené a neochucené mléčné výrobky16
mléko
0,5
5,0
11,0
kysané nebo zakysané mléčné výrobky
0,5
5,0
11,0
tvarohy
0,5
10,0
11,0
sýry
2,5
30,0
 
pekařské výrobky17
chléb
1,8
10,0
5,0
běžné pečivo
2,0
8,2
5,0
jemné pečivo
1,3
15,0
20,0
nealkoholické nápoje18
 
 
5,0
balené i nebalené obložené pekařské výrobky
2,5
20,0
10,0
ostatní potraviny
1,0
5,019
10,0
Použití majonéz20, dresinků21, hořčice21, kečupu12, olejů a tuků22při přípravě balených i nebalených obložených pekařských výrobků se připouští. Nepřipouští se
Nahrávám...
Nahrávám...