dnes je 13.7.2024

Input:

172/2016 Sb., Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 172/2016 Sb., Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném k 1.1.2024
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. května 2016
o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
471/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 2, § 3, § 4 a § 5
335/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 2, § 3, § 4 a § 5
475/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 2, § 3, § 4 a § 5
435/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 2, § 3, § 4 a § 5
Vláda nařizuje podle § 18 odst. 3 a § 25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:
§ 1
Úvodní ustanovení
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje
a)  finanční limity pro určení nadlimitní veřejné zakázky,
b)  částky pro účely možnosti vyčlenění jednotlivé části veřejné zakázky, která nemusí být zadávána postupy odpovídajícími celkové předpokládané hodnotě veřejné zakázky.
§ 2
Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky
(1)  Není-li v odstavci 2 stanoveno jinak, činí finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky
a)  3 494 000 Kč pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon”); to neplatí pro zadavatele působícího v oblasti obrany v případech uvedených v písmeni b) bodě 1,
b)  5 401 000 Kč pro zadavatele podle
1.  § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona působícího v oblasti obrany, pokud předmět veřejné zakázky nezahrnuje výrobky uvedené v příloze k tomuto nařízení,
2.  § 4 odst. 1 písm. d) a e) zákona,
3.  § 4 odst. 2 zákona, nebo
4.  § 4 odst. 5 zákona.
(2)  Finanční limit pro určení nadlimitní sektorové veřejné zakázky na dodávky nebo pro určení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky v oblasti obrany nebo bezpečnosti činí 10 826 000 Kč.
§ 3
Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby
(1)  Není-li v odstavcích 2 až 4 stanoveno jinak, činí finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby
a)  3 494 000 Kč pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona,
b)  5 401 000 Kč pro zadavatele podle
1.  § 4 odst. 1 písm. d) a e) zákona,
2.  § 4 odst. 2 zákona, nebo
3.  § 4 odst. 5 zákona.
(2)  Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby v případě sektorové veřejné zakázky nebo v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti činí 10 826 000 Kč.
(3)  Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky, která je koncesí na služby, činí 135 348 000 Kč.
(4)  Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby, u které více než 50 % předpokládané hodnoty tvoří sociální a jiné zvláštní služby podle přílohy č. 4 zákona, činí 18 330 000 Kč, s výjimkou
a)  sektorové veřejné zakázky na služby, u které činí 24 440 000 Kč,
b)  koncese na služby, u které činí 135 348 000 Kč.
§ 4
Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce
Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce činí 135 348 000 Kč.
§ 5
Částka pro účely možnosti vyčlenění části veřejné zakázky
Částka pro jednotlivou část veřejné zakázky, která nemusí být zadávána postupy odpovídajícími
Nahrávám...
Nahrávám...