dnes je 23.6.2024

Input:

26/2021 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

č. 26/2021 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 11. ledna 2021
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byly uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně a dodatky ke kolektivním smlouvám vyššího stupně:
1.  Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2021, uzavřená dne 8. 12. 2020 mezi těmito smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice
a
Veolia - Svazem zaměstnavatelů Malá Voda Česká republika.
2.  Kolektivní smlouva vyššího stupně na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021, uzavřená dne 7. 10. 2020 mezi těmito smluvními stranami
Svazem obchodu a cestovního ruchu České republiky
a
Českomoravským odborovým svazem pohostinství, hotelů a cestovního ruchu.
3.  Dodatek č. 2 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, uzavřený dne 7. 9. 2020 mezi těmito smluvními stranami
Svazem obchodu a cestovního ruchu České republiky
a
Unií zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb.
4.  Dodatek č. 3 ke
Nahrávám...
Nahrávám...