dnes je 25.7.2024

Input:

28/2001 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, ve znění účinném k 15.6.2012

č. 28/2001 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, ve znění účinném k 15.6.2012
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
92/2012 Sb.m.s.
(k 15.6.2012)
mění čl. 7 odst. 1, čl. 10 odst. 2 a 3, čl. 11 odst. 3 písm. a) a odst. 4, čl. 12 odst. 3, čl. 13 odst. 4, čl. 14 odst. 1 písm. b), čl. 23 a čl. 27
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 2. března 2000 byla v Praze podepsána Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.
Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 29 dne 15. ledna 2001. Její ustanovení se budou provádět v souladu se zněním článku 29 písm. a) a b).
České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.
SMLOUVA
MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU UZBECKÉ REPUBLIKY
O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU A Z MAJETKU
Vláda České republiky a vláda Uzbecké republiky,
přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a s cílem podpořit hospodářskou spolupráci mezi oběma státy,
se dohodly takto:
Článek 1
Osoby, na které se Smlouva vztahuje
Tato smlouva se vztahuje na osoby, které jsou rezidenty jednoho nebo obou smluvních států.
Článek 2
Daně, na které se Smlouva vztahuje
1. Tato smlouva se vztahuje na daně z příjmu a z majetku ukládané jménem každého ze smluvních států nebo jeho územně-správních útvarů nebo místních úřadů, ať je způsob vybírání jakýkoli.
2. Za daně z příjmu a z majetku se považují všechny daně vybírané z celkového příjmu, z celkového majetku nebo z částí příjmu nebo majetku, včetně daní ze zisků ze zcizení movitého nebo nemovitého majetku, daní z celkového objemu mezd či platů vyplácených podniky a rovněž daní z přírůstku majetku.
3. Současné daně, na které se Smlouva vztahuje, jsou zejména:
a)  v případě Uzbecké republiky:
(i)  daň z příjmů (zisku) právnických osob;
(ii)  daň z příjmů fyzických osob;
(iii)  daň z majetku;

(dále nazývané „uzbecké daně”);
b)  v případě České republiky:
(i)  daň z příjmů fyzických osob;
(ii)  daň z příjmů právnických osob;
(iii)  daň z nemovitostí;

(dále nazývané „české daně”).
4. Tato smlouva se bude rovněž vztahovat na jakékoliv daně stejného nebo v zásadě podobného druhu, které budou ukládány některým smluvním státem po podpisu této smlouvy vedle nebo místo současných daní. příslušné úřady smluvních států si vzájemně sdělí veškeré podstatné změny, které budou provedeny v jejich příslušných daňových zákonech.
Článek 3
Všeobecné definice
1. Pro účely této smlouvy, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad:
a)  výraz „Uzbekistán” označuje Uzbeckou republiku, a pokud je použit v zeměpisném významu, zahrnuje její území, výsostné vody a vzdušný prostor nad nimi, kde Uzbecká republika může, v souladu s mezinárodním právem a právními předpisy
Nahrávám...
Nahrávám...