dnes je 21.6.2024

Input:

370/2017 Sb., Zákon o platebním styku, ve znění účinném k 1.5.2024

č. 370/2017 Sb., Zákon o platebním styku, ve znění účinném k 1.5.2024
ZÁKON
ze dne 11. října 2017
o platebním styku
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
5/2019 Sb.
(k 1.4.2019)
mění, celkem 25 novelizačních bodů
298/2021 Sb.
(k 14.8.2021)
mění § 2 a § 111
353/2021 Sb.
(k 1.10.2021)
mění § 239 odst. 1
129/2022 Sb.
(k 1.7.2022)
mění, celkem 129 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
85/2024 Sb.
(k 1.5.2024)
mění § 189 a § 236
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje
a)  činnost některých osob oprávněných poskytovat platební služby a vydávat elektronické peníze, včetně činnosti těchto osob v zahraničí,
b)  účast v platebních systémech a vznik a provozování platebních systémů s neodvolatelností zúčtování,
c)  práva a povinnosti podnikatelů, kteří poskytují platební služby (dále jen „poskytovatel”), a uživatelů platebních služeb (dále jen „uživatel”),
d)  práva a povinnosti podnikatelů, kteří vydávají elektronické peníze (dále jen „vydavatel”), a držitelů elektronických peněz (dále jen „držitel”),
e)  práva a povinnosti podnikatelů, kteří prostřednictvím internetových stránek srovnávají úplaty za služby spojené s platebním účtem uplatňované různými poskytovateli (dále jen „provozovatel srovnávacích stránek”),
f)  používání jednotného označení služeb spojených s platebním účtem,
g)  postup při změně platebního účtu,
h)  přístup k platebnímu účtu.
§ 2
Vymezení některých pojmů
(1)  Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  platební transakcí vložení peněžních prostředků na platební účet, výběr peněžních prostředků z platebního účtu nebo převod peněžních prostředků, je-li prováděna v rámci platební služby,
b)  platebním účtem účet, který slouží k provádění platebních transakcí,
c)  peněžními prostředky bankovky, mince, bezhotovostní peněžní prostředky a elektronické peníze,
d)  platebním prostředkem zařízení nebo soubor postupů dohodnutých mezi poskytovatelem a uživatelem, které jsou vztaženy k osobě uživatele a kterými uživatel dává platební příkaz,
e)  inkasem převod peněžních prostředků z platebního účtu, k němuž dává platební příkaz příjemce na základě souhlasu, který plátce udělil příjemci, poskytovateli příjemce nebo svému poskytovateli,
f)  úhradou převod peněžních prostředků z platebního účtu plátce na platební účet příjemce na základě platebního příkazu, který dává plátce přímo svému poskytovateli,
g)  trvalým příkazem platební příkaz plátce k provádění převodů peněžních prostředků z platebního účtu plátce v předem určených dnech nebo v pravidelně se opakujících intervalech,
h)  možností přečerpání výslovné ujednání smluvních stran o zpřístupnění peněžních prostředků, které přesahují aktuální zůstatek na platebním účtu spotřebitele,
i)  překročením faktické zpřístupnění více peněžních prostředků, než je zůstatek na platebním účtu nebo než je smluvená možnost přečerpání,
j)  službou spojenou s platebním účtem platební služba nebo jiná služba poskytnutá v souvislosti s otevřením nebo vedením platebního účtu, včetně překročení, možnosti přečerpání, vydávání nástrojů uvedených v § 3 odst. 3 písm. c) bodech 1 až 3 a platebních transakcí prováděných těmito nástroji,
k)  službou nepřímého dání platebního příkazu služba spočívající v dání platebního příkazu k převodu peněžních prostředků z platebního účtu jménem plátce poskytovatelem rozdílným od
Nahrávám...
Nahrávám...