dnes je 25.7.2024

Input:

Pojištění pro děti

6.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1.4 Pojištění pro děti

Zuzana Opělová

Dnešní doba nás stále nutí dívat se do budoucnosti. Není tomu jinak ani u našich dětí. Sotva se miminko narodí, měli bychom přemýšlet o tom, že život není peříčko a může se stát, že přijdou i těžké chvíle. Zmírnit jejich následky, alespoň po finanční stránce, pomáhá pojištění pro děti.

Pojištění pro děti není v ČR žádnou novinkou. Již před válkou bylo možno pojistit nejmenší občánky v rámci tzv. sdruženého rodinného pojištění. Podoba pojištění pro děti, věřte či nevěřte, se příliš nezměnila. Rovněž, kromě jiného, zabezpečovalo děti toto pojištění v případě úmrtí rodičů, ale myslelo i například na to, že se jednoho dne drobeček provdá či ožení, a potom vyplácelo věno. Ale ani po válce neztratilo na významu. Do roku 1989 se zařadilo mezi nejrozšířenější pojistné produkty u nás v rámci soukromého pojištění osob a až na výjimky každý křičící uzlíček opouštějící porodnici byl již klientem pojišťovny. Není potom divu, že se v dnešní době snaží pojišťovny svá dětská pojištění neustále „převlékat“ do nových marketingových hávů tak, aby se právě ony staly tím „strážným andělem“ vašich dětí. Pokud se vám již z velkého množství produktů na trhu, nejrozmanitějších názvů a označovaných většinou jako novinky, točí hlava, nevzdávejte se. V podstatě jde pořád o to staré pojištění pro děti s drobnými obměnami. Podíváme se na to, co je vlastně úkolem tohoto pojištění, jakým způsobem se zakládá a hlavně, jak si z velkého množství pojištění vybrat to správné pro vaše dítko.

JAKÝ JE HLAVNÍ ÚČEL POJIŠTĚNÍ PRO DĚTI ?

Pojištění jako takové má především zmírnit následky pojistné události. Není tedy prevencí, ale může být účinným následným opatřením, které může znamenat pro pojištěného tzv. štěstí v neštěstí. Hlavním úkolem pojištění pro děti je finančně kompenzovat případný úraz dítěte, či dokonce trvalé následky, které by mohly vzniknout vlivem úrazu. Pojištění by nemělo však zapomínat ani na spořící složku, která představuje část prostředků placených pojišťovně. Tyto prostředky pojišťovna zhodnocuje určitou úrokovou sazbou a po skončení pojištění jsou vyplaceny dítěti. Ať už je použije na případné samostatné bydlení, či studium na vysoké škole, bude tato naspořená částka jistě příjemnou pomocí v těchto finančně nepříliš silných začátcích samostatného života. Je však také nutno myslet na případ, že nebudete vy, jako „chlebodárci“ vašeho potomka, schopni z jakéhokoliv důvodu pojištění platit a vůbec se o něho starat a živit ho. I tehdy může pojištění pomoci.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ FUNKCE, KTERÉ BY POJIŠTĚNÍ PRO DĚTI MĚLO PLNIT, LZE TEDY SHRNOUT TAKTO:

  • pojistné plnění v případě úrazu či trvalých následků po úrazu (úrazové pojištění),

  • zabezpečení pro případ osiření dítěte,

  • spoření finančních prostředků.

Tip! Pro spoření peněžních prostředků je však lepší dítěti ještě založit stále výhodné stavební spoření nebo se poohlédnout po nějakých podílových fondech.

V souvislosti se zhodnocením vložených prostředků je třeba vysvětlit, že se rozlišují především kapitálová a investiční pojištění. V případě kapitálového pojištění rozhoduje o investování vložených prostředků pojišťovna, která také garantuje většinou minimální úrokovou míru zhodnocení. Kapitálová pojištění jsou v současné době nejoblíbenější. Investiční pojištění negarantuje technickou úrokovou míru, zato zhodnocení může být daleko vyšší. Pojistník si vybírá investiční fond, do kterého se rozhodne investovat, a poté záleží na tom, jak dobře zvolil. Investiční pojištění tedy představuje určité riziko.

CO VŠE ZAHRNUJÍ DNEŠNÍ DĚTSKÁ POJIŠTĚNÍ ?

Většinou jsou dnešní pojistné produkty ve formě nejrůznějších „balíčků“. Jde tedy o kombinace různých typů pojištění, která si může pojistník (osoba, která pojištění sjednává a platí, většinou rodič) do jisté míry upravit dle svého gusta. Kombinuje se pojištění životní (týká se úmrtí) s pojištěním úrazovým, případně i pojištěním pro případ závažných onemocnění. Navíc, což je hitem posledních let, lze do pojištění kromě pojištěného (dítěte) zahrnout i pojistníka. Co to znamená? Ten, kdo pojištění platí, získává stejná plnění v případě svého úrazu či jiné pojistné události, jaká by dostalo pojištěné dítě. Je to tedy další obdoba obchodníky oblíbeného 2 v 1 (či 3 v 1, pokud jsou do pojištění zahrnuti k dítěti 2 dospělí). Místo dvou či tří samostatných pojistných smluv se sjedná jedna a je stejně účinná.

Pojišťovny většinou nabízejí základní pojištění, ze kterého se vychází. Například to může být životní pojištění se spořící složkou. K tomu si poté zvolíte např. úrazové pojištění, které vašemu dítěti (případně i vám) na určité úrazy, které nastanou ve škole, v práci při sportu či cestování, garantuje výplatu sjednané pojistné částky. Úrazové pojištění rovněž zajišťuje plnění v případě trvalých následků úrazu (jeho výše se stanovuje podle stupně tělesného poškození), plnění za léčení úrazu (výše se stanovuje podle doby léčení) a případně také plnění při úmrtí následkem úrazu.

Dále je možno přidat připojištění zproštění od placení pojistného, které zajišťuje, že v případě plné invalidity pojistníka nebo těžkého zdravotního postižení dítěte bude pojistné, tedy pravidelnou částku za sjednání pojištění placenou pojistníkem, platit za pojistníka pojišťovna. K základnímu pojištění lze dále na přání pojistníka sjednat připojištění pro případ závažných onemocnění, připojištění pro případ pobytu v nemocnici atd. Způsobů, jak si zkombinovat pojistnou smlouvu na míru, je hodně a u každé pojišťovny se mohou lišit. Proto doporučuji navštívit pracovníka konkrétní pojišťovny, který vás poinformuje o možnostech kombinací připojištění u daného produktu a zároveň vám předběžně vypočítá výsledné pojistné.

JAK ZALOŽIT POJIŠTĚNÍ PRO DĚTI

Pojištění pro děti se většinou dá založit již od narození. U některých pojišťoven však bývá určen minimální věk dítěte, a to většinou 2, 3 či 6 měsíců. Co však je omezeno vždy, je maximální věk dítěte při založení

Nahrávám...
Nahrávám...