dnes je 25.7.2024

Input:

Rodiče na trhu práce

6.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.1 Rodiče na trhu práce

Ing. Táňa Chudáčková

Zaměstnavatelé se někdy obávají, že rodiče nebudou díky péči o své děti dobře plnit pracovní povinnosti, a nebývají příliš vstřícní k jejich potřebám. Rodiče však pracovat musí – a většinou se ve své profesi také realizovat chtějí, a pracují dobře. Platná legislativa zajišťuje osobám pečujícím o děti určité výhody, které jim usnadňují zapojení do pracovního procesu souběžně s plněním rodičovských povinností.

ZÁKAZ DISKRIMINACE

Podle platných právních předpisů je u nás zakázána diskriminace z důvodu pohlaví, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině. Diskriminace z důvodu těhotenství nebo mateřství se považuje za diskriminaci z důvodu pohlaví. Diskriminace je zakázána jak v již existujících pracovněprávních a služebních vztazích (pokud jde o pracovní podmínky, odměňování, odbornou přípravu a příležitost dosáhnout postupu v zaměstnání), tak při přijímání do zaměstnání (posuzování uchazečů na základě jejich rodinné situace).

Váš zaměstnavatel (i potenciální) tedy nemá právo s vámi z důvodu těhotenství či péče o děti zacházet méně výhodným způsobem než s jinými zaměstnanci nebo uchazeči o zaměstnání. Pokud nekonáte práci, která je pro těhotné a kojící ženy a matky dětí do 9 měsíců nevhodná, není bez dohody s vámi oprávněn převádět vás na jinou práci a měnit vaši pracovní smlouvu.

Tip:Cítíte-li se z důvodu těhotenství nebo péče o děti zacházením zaměstnavatele znevýhodněni, může se jednat o diskriminaci. V tom případě je třeba se obrátit nejprve na zaměstnavatele a domáhat se upuštění od diskriminace, odstranění jejích následků a přiměřeného zadostiučinění. V případě, že opatření zaměstnavatele nebudou dostatečná, máte možnost obrátit se na úřad práce, případně na soud, kde se lze domáhat i náhrady nemajetkové újmy v penězích. U soudu byste nemuseli diskriminaci prokazovat vy, naopak zaměstnavatel by musel prokázat, že k diskriminaci nedošlo.

PŘEVEDENÍ NA JINOU PRÁCI

Pokud těhotná či kojící žena nebo matka dítěte mladšího 9 měsíců vykonává práci, která nesmí být těmto ženám zadávána nebo která podle lékařského posudku ohrožuje těhotenství či mateřské poslání, je zaměstnavatel povinen převést ji na jinou práci.

Tip:Převede-li vás dočasně zaměstnavatel na jinou práci, při níž bez svého zavinění dosahujete nižšího příjmu, náleží vám vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství (z prostředků nemocenského pojištění, nárok uplatňujete u svého zaměstnavatele). Tím se vaše mzda dorovnává do původní výše (nejvýše však do částky, která představuje denní vyměřovací základ pro výpočet peněžité pomoci v mateřství). Nepřihlíží se k poklesu příjmu, který vznikl v důsledku kratšího pracovního úvazku. Pokud pro vás zaměstnavatel nemůže vytvořit vhodné pracovní místo, je povinen vám platit vaši průměrnou mzdu i v případě, že žádnou práci nevykonáváte.

ZVÝŠENÁ OCHRANA PROTI VÝPOVĚDI

Těhotné ženy, zaměstnankyně na mateřské dovolené a zaměstnanci a zaměstnankyně na rodičovské dovolené jsou chráněni proti propuštění. Zaměstnavatel jim nemůže dát výpověď z důvodu nadbytečnosti. Z dalších organizačních důvodů jim může dát výpověď pouze v případě, že by se organizace rušila nebo přemísťovala. Po skončení mateřské nebo rodičovské dovolené však tato ochrana končí a

Nahrávám...
Nahrávám...